Blog

اهمیت مشتری و مشتری مداری در نظام بانکی با ورود به هزاره سوم میلادی بسیاری از مفاهیم در سازمانهای پیشتاز معنایی دیگر پیدا کرده است و به تبع آن نقش جدیدی را در جوامع عهده دار گشته اند،... ادامه

READ MORE

مراحل شرکت در نمایشگاهالف)جمع¬آوری اطلاعات: شرکت¬هایی که حضور در نمایشگاه را در برنامه¬ریزی خود جای داده¬اند از طریق جمع¬آوری اطلاعات در پی یافتن مناسب¬ترین نمایشگاه می¬باشند.... ادامه

READ MORE

رضایت در قلمرو بازاریابیبازاریابی گاهاً توسط برخی جوامع محکوم گردیده،چراکه با اصطلاحاتی چون “ترفندهای بازاریابی”،”بازیهای بازاریابی”،”نیرنگهای... ادامه

READ MORE

عملکردهای زنجیره تأمین سبزسازمان‌ها از طریق بهبود عملکرد زیست محیطی با رعایت قوانین و استانداردهای زیست محیطی، افزایش دانش مشتریان و کاهش اثرات منفی زیست محیطی در محصولات و خدمات... ادامه

READ MORE

راهبردهای مدیریتی در توانمندسازی کارکنانبرنامه‌ها و راهبردهای مدیریتی نیز از عوامل مرتبط با توانمندسازی کارکنان محسوب می‌شوند، زیرا مدیریت بصورت مستقیم و غیرمستقیم، تمام عوامل... ادامه

READ MORE

مدلهای هوش معنوی2-2-8-1 مدل ایمونز (2000) ایمونز معتقد است که هوش معنوی، جنبه های بیرونی هوش را با جنبه های درونی معنویت تلفیق می کند و بدین ترتیب ظرفیت خارق العاده ای در فرد ایجاد می کند... ادامه

READ MORE

ارتباط سبک های تصمیم گیری و مزیت رقابتی 2-3-1-تصمیمات استراتژیک تصمیمات استراتژیک وسایلی هستند برای رسیدن به اهداف نهایی. این تصمیمات شامل تعریف و تبیین نوع فعالیت سازمان، تولیدات،... ادامه

READ MORE

مفهوم و تعریف رضایت شغلی رضایت شغلی در فرهنگ فارسی خشنودی و خوشرویی معنا شده است و به عنوان دوست داشتن وظایف مورد لزوم یک شغل تعبیر شده است. یعنی شرایطی که در آن کار انجام می‌گیرد و... ادامه

READ MORE

تاثیرات اجتماعی بر رفتار خرید ناگهانیاز آنجا که افراد خواهان احترام از جانب دیگران هستند و تمایل ندارند که در دید دیگران نابالغ و غیر منطقی جلوه کننده سعی می کنند که تمایلات خود... ادامه

READ MORE

سطوح مختلف انتظارات مشتریانتظارات مشتریان چند سطح مختلف دارد که عبارتند از: خدمت مطلوب، خدمات رضایت بخش، خدمت پیش بینی شده و حاشیه انعطاف پذیری که بین دو سطح خدمت مطلوب و خدمت رضایت... ادامه

READ MORE