Blog

وظایف دانشگاههای کارآفرین دانشگاه به عنوان پایگاه تولید علم باید دانش کارآفرینی را با توجه به مسائل اقتصادی و اجتماعی منطقه در کشور تبیین نماید و از سوی دیگر با برنامه‌ریزی و... ادامه

READ MORE

انوع مسئولیتهای اجتماعی مسئولیتهای اجتماعی شامل طیف و سیعی از فعالیتها و اقدامات اجتماعی خواهد بود، بمنظور سهولت بخشی به بحث و بررسی پیرامون آنها، در اینجا با توجه به شرایط و... ادامه

READ MORE

مفهوم سازی مدیریت استراتژیک منابع انسانی در دهه های اخیر تمایلات فزاینده‌ای در بکارگیری «مدیریت استراتژیک» در سازمانها شکل گرفته است و مدل‌های گوناگون و متعددی از مدیریت... ادامه

READ MORE

اهمیت مشتری و مشتری مداری در نظام بانکی با ورود به هزاره سوم میلادی بسیاری از مفاهیم در سازمانهای پیشتاز معنایی دیگر پیدا کرده است و به تبع آن نقش جدیدی را در جوامع عهده دار گشته اند،... ادامه

READ MORE

مراحل شرکت در نمایشگاهالف)جمع¬آوری اطلاعات: شرکت¬هایی که حضور در نمایشگاه را در برنامه¬ریزی خود جای داده¬اند از طریق جمع¬آوری اطلاعات در پی یافتن مناسب¬ترین نمایشگاه می¬باشند.... ادامه

READ MORE

رضایت در قلمرو بازاریابیبازاریابی گاهاً توسط برخی جوامع محکوم گردیده،چراکه با اصطلاحاتی چون “ترفندهای بازاریابی”،”بازیهای بازاریابی”،”نیرنگهای... ادامه

READ MORE

عملکردهای زنجیره تأمین سبزسازمان‌ها از طریق بهبود عملکرد زیست محیطی با رعایت قوانین و استانداردهای زیست محیطی، افزایش دانش مشتریان و کاهش اثرات منفی زیست محیطی در محصولات و خدمات... ادامه

READ MORE

راهبردهای مدیریتی در توانمندسازی کارکنانبرنامه‌ها و راهبردهای مدیریتی نیز از عوامل مرتبط با توانمندسازی کارکنان محسوب می‌شوند، زیرا مدیریت بصورت مستقیم و غیرمستقیم، تمام عوامل... ادامه

READ MORE

مدلهای هوش معنوی2-2-8-1 مدل ایمونز (2000) ایمونز معتقد است که هوش معنوی، جنبه های بیرونی هوش را با جنبه های درونی معنویت تلفیق می کند و بدین ترتیب ظرفیت خارق العاده ای در فرد ایجاد می کند... ادامه

READ MORE

ارتباط سبک های تصمیم گیری و مزیت رقابتی 2-3-1-تصمیمات استراتژیک تصمیمات استراتژیک وسایلی هستند برای رسیدن به اهداف نهایی. این تصمیمات شامل تعریف و تبیین نوع فعالیت سازمان، تولیدات،... ادامه

READ MORE