شهریور ۲۸, ۱۳۹۹

تعریف تصویر بدنی

تعریف تصویر بدنی از نظر سندز[۱] تصویر بدنی بر اساس یک ساختار چند وجهی مفهوم سازی می‎شود، در واقع تصویر بدنی مفهوم پیچیده‎ای است که …