Archive دسته: پایان نامه ها

با نسبیت عام سازگار نیست. به طور خلاصه می‌توان نظریه نسبیت عام را، مطابق با رهیافت اینشتین، از پنج اصلِ زیر به دست آورد:1) فرم ضعیف اصل ماخ2) اصل هم‌ارزی3) اصل هموردایی عام4) اصل تطابق5)... ادامه

READ MORE

(شخصیت داستانی) برای منتقد یک دوست به شمار می‌رود. یک دوست ممکن است دارای ویژگی‌های باشد که برخی از آن‌ها ویژگی های اخلاقی است. همان‌طور که ارزیابی یک دوست، شامل ارزیابی اخلاقی او... ادامه

READ MORE

کلمات کلیدی : گرانش اینشتین، گرانش لاولاک، خمش مراتب بالا، سیاهچالههای توپولوژیکی، ترمودینامیک سیاهچالهها، الکترودینامیک غیرخطی. فهرست عنوان ... ادامه

READ MORE

تعریف‌گرایان کسانی که احکام اخلاقی را بیان‌های تغییر شکل یافته در باره‌ی واقعیت‌های مابعدالطبیعی یا کلامی می‌دانند اخلاق‌گرایان مابعدالطبیعی نامیده می‌شوند. ایشان بر این... ادامه

READ MORE

ممنوعه: چالش اخلاق‌گریزی”، ویرایش خوزه لوییس برمودس و سباستین گاردنر، ترجمه‌ی مشیت علایی، هنر و اخلاق، تهران، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، 1387، صص69ـ92. کی‌یران،... ادامه

READ MORE

2ـ3ـ1ـ1ـ طبیعت‌گرایی اخلاقی 20 2ـ3ـ1ـ2ـ نظریه‌های مابعدالطبیعی 21 2ـ3ـ2ـ ناتعریف‌گرایی، شهودگرایی 22 2ـ3ـ3ـ ناشناخت‌گرایی، توصیف‌ناگرایی 23 2ـ3ـ4ـ تعریف قبح اخلاقی فیلم 24 2ـ4ـ ارزش... ادامه

READ MORE

نهایی مبین همبستگی قوی میان پاسخ‌های داده شده در دو مرحله بود. میزان همبستگی از 32% تا 98% بدست آمد، با توجه به این امر اعتبار علمی مصاحبه مورد تایید قرار گرفت که نتایج آن در جدول (1-3)... ادامه

READ MORE

دارند. اما چون عنوان مبحث، رابطه یادگیری با بهداشت روانی را شامل می شد، مطالب را به این زمینه اختصاص دادیم (گنجی، 1387). بهداشت روانی و رسانه های گروهی امروزه، رسانه های گروهی همه کس... ادامه

READ MORE

آنها را به تنبلی متهم خواهد کرد؛ اما اگر علت کمی تولید را به عوامل بیرونی نسبت دهد، در آن صورت به فکر رفع نواقص موجود در سازمان خواهد افتاد (گنجی، 1387). به رغم همه این پیش بینی ها و در... ادامه

READ MORE

بیشتر باشد، اوقات فراغت محدودتر شده و دامنه ارتباطات اجتماعی تنگتر می‌شود. وجود یک فرزند عقب مانده ذهنی در یک خانواده، بر کارکرد خانواده به عنوان پایگاه برقراری ارتباطات اجتماعی... ادامه

READ MORE