مجازات ها فراهم شود و موانع و مشکلات موجود قبل از اجرای این قانون مرتفع گردد و مهمترین مشکل در این زمینه عدم آگاهی صحیح مردم از اهداف و کارکرد و چرایی این مجازات ها می باشد. چرا که عدم درک و آگاهی صحیح مردم موجب می شود که مردم به دستگاه قضائی به دیده تردید بنگرند و باور نکنند که دستگاه قضائی مجرمان را مجازات می کند، چرا که اکثریت مردم، اعمال مجازات را در مجازات های سالب آزادی یا مجازات های بدنی می دانند، لذا این امر موجب می شود که مردم از گرایش به دستگاه قضائی جدا شده و به سمت دادگستری خصوصی بروند. مسأله بعدی نیز کیفرگرایی قضات در نظام کیفری ما می باشد. لذا، توجیه قضات در خصوص مضرات زندان و فواید مجازات‌های جایگزین و مشکلات قوه قضائیه، کمک شایانی در این زمینه می نماید. مسأله آخر تدارک نیروهای حرفه ای(مددکاران اجتماعی و ماموران مراقبتی آموزش دیده) جهت اعمال این مجازات‌ها می باشد(یکرنگی و ایرانمنش، 1387،ص108-104).
امید است که با برطرف شدن موانع پیش‌گفته و ایجاد امکانات و بسترهای لازم این لایحه قانونی به تصویب نهایی رسیده و با مشارکت مردم و نهادهای دولتی با دستگاه قضائی و مشارکت سایر دستگاه ها به نحو احسن در کشور ما اجرا شود و زمینه ارتقای نظام کیفری کشور عزیز ما فراهم گردد.
الف- بیان مسئله
همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت جرم و بزهکاری در سده های اخیر رخ داده است و دولتها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است روبرو کرده است، واکنش اجتماعی علیه جرم نیز به تناسب، شاهد دگرگونی های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه مهمترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجلای کیفرهای اصلاح کننده، دستخوش دگرگونی هایی شده است(آشوری، 1382،ص5).
بارجوع به متون و ادبیات گوناگون در حوزه ی علم کیفرشناسی پیرامون نظام تحول مجازات ها می‌توان فهمید که مجازات حبس در دنیا از زمان نهضت روشنگری در اروپا تا اوایل قرن بیستم میلادی به عنوان مجازات اصلی و یگانه مجازات برای اغلب جرایم و مجرمین در نظرگرفته می شد، به گونه ای که بعد ازشروع عصر روشنگری رشته ای به نام «علم اداره زندان ها» در خصوص چیستی و چرایی و چگونگی اجرای بهتر مجازات حبس و نیز مکتبی به نام مکتب زندان ها به رهبری دانشمندانی از جمله رسی،گیزو، شارل لوکا و ژوزف دومستر ایجاد شده است. ولی در سده بیستم علی الخصوص سالیان پس از جنگ جهانی دوم تحت تأثیر اقدامات جنبش دفاع اجتماعی با تأکید بر رعایت و احترام به حقوق بشر و سازمان های بین المللی و منطقه ای باصدوراعلامیه جهانی حقوق بشر(1948) و اسناد بین المللی همچون میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی(1966)تحولات شگرفی در نوع نگاه مردم به مسائل انسانی پدید آمد. مجازات حبس از یک سو به دلیل ناکارآمدی در دسترسی به اهداف خود یعنی اصلاح، درمان و بازپروری مجرمین و از سوی دیگرنرخ رو به رشد آمار جرایم چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی و افزایش تکرار جرم و نیز هزینه های اقتصادی بالای زندان ،جرم زا بودن محیط زندان و از هم پاشیدن خانواده های زندانیان و سایر معایب از این قبیل اندیشمندان و سیاستگذاران در سطح دنیا را به فکر ایجاد جایگزین های برای مجازات حبس از قبیل جزای نقدی،تعلیق مراقبتی، جزای نقدی روزانه، حبس در منزل، نظارت الکترونیکی، محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عام المنفعه و غیره انداخته است. موج این تحولات از مدتی قبل به کشور ما رسیده است و اقداماتی از قبیل تصویب لایحه قانون مجازات های اجتماعی انجام شده است. البته مجازات های جایگزین حبس به شکل سنتی در قانون مجازات اسلامی سال1370بصورت پراکنده در قالب جزای نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی و تبدیل مجازات مطرح شده است لیکن در لایحه قانون مجازات اسلامی1390 مقنن به صورت منسجم طی فصل نهم(مواد63 تا86) تحت عنوان مجازات های جایگزین حبس موارد و شرایط اعمال و اجرای آن را بر اساس چارچوب و ساختار مشخصی عنوان نموده است که این امر یک تحول بزرگ در نظام عدالت کیفری ایران در راستای حبس زدایی و یا به حداقل رساندن اعمال مجازات حبس بوده است. بنابراین، در این تحقیق به دنبال بررسی موضع سیاست کیفری ایران در ارتباط با مجازات های جایگزین حبس در پرتو قانون مجازات اسلامی سال1370 و سایر قوانین متفرقه جزایی و همچنین لایحه جدید قانون مجازات اسلامی(در قالب رویکرد آتی سیاست کیفری ایران) از رهگذر شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد اندیشه حبس زدایی و طرح جایگزین های حبس و از سوی دیگر بررسی و تبیین مفهوم، مبانی، جلوه ها و نیز بسترهای لازم جهت اثر بخشی این مجازات ها در نظام عدالت کیفری ایران هستیم.

ب- اهمیت و ضرورت تحقیق
تحقیق حاضر به طور کلی به این دلیل حائز اهمیت است که مجازات های جایگزین حبس احتمال اصلاح و باز سازگاری بزهکاران و امکان پیشگیری از تکرار جرم را افزایش می دهد، مجازات ها را با شدت جرم و میزان خطرناکی مجرم متناسب می کند(اصل فردی کردن مجازات)، و نیز موجب کاهش ایرادات و معایب وارده بر مجازات حبس (به عنوان مثال، هزینه های اقتصادی بالا، جرم زا بودن محیط زندان، مشکلات بهداشتی و روانی موجود در زندان، ازهم گسستگی و مشکلات خانوادگی، ایجاد سوء پیشینه علی الخصوص در جرایم کم اهمیت و بی بهره ماندن جامعه از نیروهای کارآمد وغیره) می شوند و ضرورت انجام این تحقیق نیز در بررسی جایگزین های حبس، نو و بدیعی بودن این مسئله مخصوصاً در سیستم عدالت کیفری ایران با توجه به لایح
ه قانون مجازات های اسلامی سال1390 می باشد و نیز ضرورت انجام این تحقیق وجود ابهامات و اختلاف رویه هایی است که در استفاده از این نهاد بین قضات محاکم کیفری وجود دارد و در آینده نیزبا توجه به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی بوجود خواهد آمد و همچنین بررسی حقوقی و قانونی مجازات های جایگزین حبس و سیاست کیفری محاکم جمهوری اسلامی ایران در رابطه با نهاد فوق می باشد، شناسایی خلأها و اشکالات قانونی در حقوق موضوعه ایران و نهایتاً ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی و منطقی جهت رفع و یا کاهش این اشکالات و ارتقاء جایگاه نظام عدالت کیفری و قضایی در ایران و همچنین ارائه راهکار جهت سیاست گذاری تقنینی و قضایی صحیح در خصوص مجازات های جایگزین حبس که در لایحه قانون مجازات اسلامی سال1390 شاهد آن می باشیم، همچنین جهت اجرای دقیق و بهتر عدالت در نظام حقوقی ایران از طریق کاهش جمعیت زندان و استفاده از نهاد فوق در موارد اجازه داده شده توسط قانون، بعنوان یکی از مهم ترین راهکار های کاهش جمعیت زندان و نیز اتخاذ رویه های واحد در موارد اختلاف نظر محاکم و دکترین های حقوقی از ضرورت های پرداختن به این تحقیق می باشد.
ج- اهداف و کاربردهای تحقیق
هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی و تبیین جایگاه مجازات های جایگزین حبس در نظام عدالت کیفری حال و آینده ایران با تأکید بر موضع قانون گذار در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی به منظور اجرای بهتر عدالت در نظام حقوقی و قضایی ایران از طریق ارائه راهکارها و الگوهای آموزشی و فرهنگی، حقوقی و قضایی لازم و کافی به قضات و مدیران و نیز کارکنان موسسات دولتی و غیر دولتی درگیر در اعمال و اجرای این تدابیر مانند مددکاران اجتماعی، مدارس، مراکز درمانی، انجمن های خیریه، شهرداری و نیروی انتظامی از آن حیث که اجرای بسیاری از این تدابیر مانند خدمات عمومی و دوره مراقبت نیازمند همکاری و مشارکت آنان است، می‌باشد و همچنین بررسی بحران عملی و نظری مجازات حبس و عوامل ناکارآمدی آن در اصلاح و بازپروری مجرمین و راهکارها و برنامه های اتخاذ شده در قبال این مشکلات در حقوق کیفری ایران و شناسایی خلأها و ابهامات قانونی پیرامون مسئله مجازات های جایگزین حبس با توجه به جدید بودن این تأسیس در نظام حقوقی ایران و ارائه راهکارها حقوقی جهت رفع یا کاهش این ابهامات و نهایتاً ارتقا جایگاه نظام عدالت کیفری و قضایی ایران در سطح بین المللی می باشد چرا که امروزه یکی از شاخصه های پیشرفته بودن جوامع، موفقیت دستگاه عدالت کیفری در برخورد با مجرمین بدون توسل به مجازات حبس، حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان می باشد.
در خصوص اهداف کاربردی تحقیق حاضر در حوزه های مختلف باید اشاره کرد که این تحقیق در حوزه قضایی می تواند کمک لازم به قضات جهت اجرای بهتر عدالت از طریق رعایت اصل فردی کردن مجازات ها در برآورده ساختن مقصود قانونگذار از وضع و اجرای برنامه های جایگزینی زندان بنماید.
در حوزه اجرایی نیز از آنجا که معمولاً بستر اصلی اجرای بسیاری از جایگزین های حبس, موسسات و مراکز دولتی, غیر دولتی و عمومی مانند شهرداری، مدارس، بیمارستان ها و غیره هستند از این‌رو، این تحقیق می تواند کمک شایان و مناسبی به مدیران و مسئولان و کارمندان این نهاد ها از حیث چگونگی اجرای بهتر و موفقیت آمیزتر این برنامه ها در برخورد با محکومان و مسایل دیگر بنماید.
و همچنین در حوزه تقیینی نیز این تحقیق در تدوین رهنمود ها و دستورالعمل‌های مناسب و گوناگون در قالب بخش نامه، آیین نامه و غیره از سوی مراکز ذیصلاح مبنی بر تعیین ساختارها و چارچوب ها و الگوهای لازم و مناسب آموزشی و فرهنگی و غیره به قضات و موسسات و مسولان تعیین و اجرای دقیق و واقعی برنامه های جایگزینی زندان می‌تواند مفید فایده باشد.
د- سوألات تحقیق
از جمله سوألات اصلی این تحقیق عبارتند از:
1- راهکارهای جایگزین حبس چه نقشی را در ارتقاء نظام عدالت کیفری‌ایران ایفا می‌نماید؟
2- موضع سیاست کیفری ایران درباره مجازات های جایگزین حبس در قانون فعلی و همچنین با توجه به لایحه قانون مجازات اسلامی سال90چگونه ارزیابی می شود؟
3- پیش شرط‌های اصلی اعمال و اجرای موفقیت آمیز مجازات های جایگزین حبس چه چیزهایی هستند؟
4- رابطه مجازات های جایگزین حبس و نیز تخفیف مجازات در صورت وجود کیفیات مخففه را چگونه می توان ارزیابی کرد؟

هـ – فرضیه های تحقیق
محقق در این تحقیق به چند فرضیه اعتقاد دارد:
1- اعمال و اجرای مجازات های جایگزین حبس باعث اجرای بهتر عدالت،کاهش ایرادات وارده بر مجازات زندان و نیز اصلاح و درمان مجرمین و پیشگیری از وقوع جرم می‌شود.
2- موضع نظام عدالت کیفری ایران در ارتباط با مجازات های جایگزین حبس در آینده (در لایحه قانون مجازات اسلامی) در مقایسه با حال سازمان یافته تر و منطقی تر است.
3- پیش شرط‌های اصلی اعمال و اجرای مؤثر مجازات های جایگزین حبس، فراهم بودن بسترهای فرهنگی، اجتماعی، تقنینی و اجرایی است.
4- مجازات های جایگزین حبس و تخفیف مجازات دو مبحث جداگانه بوده و اعمال یکی از این دو مانع اعمال دیگری نمی باشد.
و- روش تحقیق
تحقیق حاضر جنبه توصیفی و تحلیلی دارد. انجام تحقیق موردنظر و جمع آوری اطلاعات مربوط به آن به روش کتابخانه ای و از طریق فیش برداری از کتابها، مقالات، نشریات و منابع اینترنتی و استفاده از نظرات اساتید حقوق می باشد..
ز- ساختار تحقیق
انجام تحقیق مورد نظر(مجازات های جایگزین حبس) نیازمند طرح و بررسی موضوع از دو جهت می باشد، اولاً از لحاظ نظری و مبنایی، جایگاه این مبحث در کتب حقوقی و در میان حقوقدانان، دانشمندان و اساتید حقوق کیفری و نظرات ارائه شده در این زمینه(چرایی مجازات های جایگزین و ساز و کارهای آن)، ثانیاً بررسی موضوع از لحاظ عملی و کاربردی با تکیه بر متون قانونی و از لحاظ قانونگذاری(جایگاه مجازات های جایگزین حبس در قوانین و مقررات داخلی و بین المللی)، لذا پلان تحقیق به شرح ذیل تنظیم گردید:
بخش نخست : چرایی مجازات جایگزین حبس و ساز و کارهای آن.
این بخش حاوی دو فصل می‌باشد که به ترتیب عبارتند از :
فصل اول، مفهوم و دلایل طرح جایگزین های حبس و فصل دوم، ساز و کارهای اعمال و اجرای مجازات های جایگزین حبس می باشد.
در این دو فصل به مطالب ذیل پرداخته می شود :
مجازات حبس و عوامل ناکارآمدی آن، جایگزین های حبس و دلایل( اهداف و فواید) گرایش به آن، جایگاه جایگزین های حبس در مقررات ایران و سازمان ملل متحد، بسترهای اعمال موثر جایگزین های حبس، قواعد مشترک ناظر بر مجازات های جایگزین مطروحه در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی.
بخش دوم : جلوه های مجازات های جایگزین حبس در ایران.
این بخش مانند بخش قبلی دارای دو فصل می باشد.
موضوع فصل اول، جایگزین های سنتی حبس است و موضوع فصل دوم، جایگزین های نوین مجازات حبس می باشد که در دو فصل مذکور به مطالب ذیل نیز پرداخته می شود :


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جایگزین های سنتی(جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی)، جایگزین های نوین(دوره مراقبت، جریمه روزانه و خدمات عمومی رایگان).
حـ- پیشینه تحقیق
در خصوص سوابق و پیشینه ی تحقیق باید اشاره کرد که قبل از تحقیق مورد نظر تحقیقات دیگری در قالب های متفاوتی مثل کتاب،پایان نامه و مجلات حقوقی صورت گرفته است. لیکن تحقیق حاضر به لحاظ بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی سال1390 و همچنین به لحاظ بررسی موضوع در سیاست کیفری ایران و نیز پرداختن به مسئله مهم در این خصوص یعنی بستر ها و پیش شرط‌های اعمال و اجرای مفید مجازات های جایگزین حبس یک امر کاملا جدید و تازه بوده و دارای محسناتی می باشد. از جمله تحقیقات صورت گرفته در ایران در قالب کتاب یا پایان نامه یا مقاله در این باب می توان به شرح ذیل اشاره نمود:
1-در خصوص مجازات های جایگزین حبس سنتی (آزادی مشروط،تعلیق تعقیب و تبدیل مجازات ) کتاب هایی در حوزه ی حقوق جزای عمومی توسط اساتید حقوق نگاشته شده است که از آن جمله می توان به کتاب بایسته های حقوق جزای عمومی تالیف دکتر ایرج گلدوزیان و کتاب زمینه ی حقوق جزای عمومی تالیف دکتر رضا نور بها و همچنین کتاب شرح قانون مجازات اسلامی تالیف دکتر عباس زراعت و نیز کتاب حقوق جزای عمومی تالیف دکترمحمد علی اردبیلی اشاره کرد که در کتب فوق الذکر شرایط و موارد اعمال جایگزین های حبس و حدود اختیارات مقام قضایی و سایر موارد مورد بررسی قرار گرفته است.
2-دکتر محمد آشوری در کتاب جایگزین های زندان یا مجازات های بینابین با ذکر تاریخچه ی زندان به بحث در خصوص مجازات‌های جایگزین سنتی از قبیل آزادی مشروط،تعلیق مراقبتی،جزای نقدی و تعلیق ساده و جایگزین های نوین از قبیل میانجی گری،تعلیق مراقبتی فشرده ،کار عام المنفعه ،بازداشت خانگی ،نظارت الکترونیکی و غیره وتاریخچه، شرایط ویژگی ها،مفاهیم و اهداف آنها پرداخته است.
3-مقالات متعددی توسط حقوق‌دانان و اساتید حقوق در خصوص موضوع فوق الذکر با تکیه بر لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان به رشته ی تحریر درآمده است ،که از جمله این مجلات می توان به مجله ی حقوقی دادگستری شماره64 اشاره نمود که در آن تعدادی از مقالات با موضوع کیفرهای اجتماع محور و جایگاه جایگزین های حبس در نظام عدالت کیفری ایران و همچنین میزان اثربخشی کیفرهای اجتماع محور و تعلیق مراقبتی وآزادی مشروط درج گردیده است.
4-همچنین در کتاب مجموعه مقالات همایش راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان ،مقالات متعددی در این زمینه توسط اساتید حقوق ارائه شده است ، من جمله دکتر محمد آشوری در مقاله ای تحت عنوان جایگاه زندان در سیاست کیفری جهان معاصر در خصوص جانشین های مجازات زندان در بین واکنش های مختلف کیفری و در مراحل مختلف رسیدگی از دادسرا تا دادگاه و چگونگی اجرای موفقیت آمیز لایحه مجازات های اجتماعی بحث کرده است و مقالات دیگری از جمله علل افزایش جمعیت کیفری در مورد جرم های مربوط به مواد اعتیاد آور غیر قانونی از آقای دکتر منصور رحمدل ،مقاله ای تحت عنوان جانشین های مجازات زندان برای زنان از خانم دکتر شهلا معظمی،مقاله مجازات های جامعه مدار در لایحه قانون مجازات های اجتماعی جایگزین زندان؛ راهکاری برای کاهش جمعیت زندان از دکت