پایان نامه با کلید واژه های ،  ، http://onlinemanagers.ir/EMag/ContentDetails.aspx?cid=1677#ixzz3qq9LLyOm، more:

رقابت با بانکهای رقیب
توسعه فعالیتها
ایجاد نوآوری و ارائه خدمات جدید بنا بر نیاز مشتری
Read more: http://onlinemanagers.ir/EMag/ContentDetails.aspx?cid=1677#ixzz3qq9LLyOm
 

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درموردفرهنگ دانش، فرهنگ دانشگاهی، نظام آموزش عالی، آموزش عالی

دیدگاهتان را بنویسید