نقش ترک فعل در جنایات با در نظر گرفتن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

در آغاز این راه دشوار و پرتلاطم و در وادی پژوهش پیش رو که قلم در مسیر اثرگذاری بر لوح سپید زیر دست، رخصت از ذهن می گیرد، آنچه بدواً به فکر خطور می کند موضوع تحقیق است: جسم و جان، نفس و مادون نفس و جنایت بر آن با فعل یا ترک فعل. بی …

بررسی تطبیقی احکام فقهی ازدواج مُحلِّل از نظر مذاهب پنجگانه اسلامی

ازدواج اساس خانواده و قاعده­ای است که برآن جامعه استوار می­شود و خانواده اولین سنگ بنا ملّتها است وازدواج از سوی شارع مقدس برای حلیّت استمتاع و لذت بردن هر یک از زن ومرد از یکدیگر قرار داده شده است و نیز عقدی است که هدف ازآن دوام و استمرار زندگی زناشویی است مگر در …