Blog

ر علی حسین نجفی ابرند آبادی، مقاله ای تحت عنوان راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان با تکیه بر قرار کفالت از خانم ژاله شریف زاده و نیز مقاله ای تحت عنوان پیشگیری از جرم و کاهش جمعیت... ادامه

READ MORE

1ـ2. تعداد اعضای هیأت مدیره 43 1ـ3. شرایط عضویت در هیأت مدیره باشگاه 44 1ـ3ـ1. اهلیت 44 1ـ3ـ2. سهامدار بودن 45 1ـ4. وظایف هیأت مدیره باشگاه 45 1ـ5. مدت فعالیت هیأت مدیره 46 1ـ6. رابطه مدیران با... ادامه

READ MORE

مجازات ها فراهم شود و موانع و مشکلات موجود قبل از اجرای این قانون مرتفع گردد و مهمترین مشکل در این زمینه عدم آگاهی صحیح مردم از اهداف و کارکرد و چرایی این مجازات ها می باشد. چرا که عدم... ادامه

READ MORE

…………………………………..98الف- مدت دوره... ادامه

READ MORE

سپاسگزاری من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالقسپاس خداوندی را که بدون رحمت او همه کارها بی نتیجه و ناتمام است. اکنون که در سایه الطاف ایزد منان این رساله علمی به پایان رسیده است، برخود... ادامه

READ MORE

این، مورد حمایت سازمان ملل متحد، آنکتاد و سازمان جهانی تجارت قرار گرفته است. لذا می‌توان جرم‌انگاری در مورد حقوق رقابت را جرم‌انگاری ناشی از حقوق بین‌الملل دانست. همچنین چون این... ادامه

READ MORE

آنچه مقتضى صلاح حال عباد است الى یوم الصّور، به سوى او وحى شده باشد و دین را کامل کرده باشد. پس بالبدیهه، چنین اعتقاد کمال منافات را با اعتقادِ به خاتمیت وکمال دین او دارد و انکار... ادامه

READ MORE

«هر کشور عضو، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات مقتضی را مدنظر قرار خواهد داد تا مواد زیر در صورتی که به صورت عمدی در خلال فعالیت‌های اقتصادی، مالی یا بازرگانی ارتکاب یافته باشد جرم کیفری... ادامه

READ MORE

     لیست همه عناوین پایان نامه های دانلودی رشته حقوق          شود. در گفتار اول: «جایگاه عرف در پویایی قانون گذاری نظام ولایی»، در گفتار دوم: «جایگاه مصلحت در پویایی قانون گذاری... ادامه

READ MORE

مدیریت امور است . اصول زیادی به منزله هویت و مشخصه‌های اصلی فعالیت تعاونی ها آورده شده است که روح حاکم بر آن، همان اجتماع داوطلبانه افراد به منظور تأمین نیازها و نیل به اهداف مشترک... ادامه

READ MORE