Blog

این یک نقش مهم برای مدیریت ریسک مالی است که حتی در صورت عدم وجود هزینه های درماندگی مالی ، ورشکستگی و مالیات نیز بروز می نماید و در دسترس بودن کوچکترین اطلاعات از شرکت ها می تواند... ادامه

READ MORE

قطعات یدکی خودرو نیز دارای برند می باشند که آنها را از محصولات سایر تولیدکنندگان قطعات یدکی متمایز می کند. برند از راه های مختلف به خریدار کمک می کند. برند می تواند اطلاعاتی درباره ی... ادامه

READ MORE

توضیح داده میشود.ـ بین دو مسیر زیر که هر دو از آگاهی به مقصد آغاز شده و به وفاداری به مقصد منتهی میشوند:وفاداری به مقصد → تصویر مقصد → آگاهی از مقصدضریب تعیین کل این مسیر: 03/0 = 24/0 ×... ادامه

READ MORE

جریان نقدی انجام دهند . مدیریت ریسک مالی خود هیچ گونه ارزشی ایجاد نمی کند اما در صورت رفع محدودیت ها ، ارزش شرکت را حداکثر می نماید . بنابراین شرکت هایی که دچار درماندگی مالی گشته اند... ادامه

READ MORE

12, 6/24 درصد از زنان و 6/15 درصد از مردان, معتقدندکه ماسوله, مردمی مهمان نواز داشته و 7/3 درصد از کل پاسخگویان, کاملا مخالف این موضوع بوده اند.4/21 درصد از زنان و 4/22 درصد از مردان, معتقدند که... ادامه

READ MORE

شود .در بر گیرنده نگاه پرتفویی به ریسک سطح شرکت ها است .به منظور شناسایی رویدادهای بالقوه و نیز مدیریت با توجه به اشتهای ریسک شرکت ها طراحی می گردد ( مقصود از اشتهای ریسک ، حدی از ریسک... ادامه

READ MORE

ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری شهر یزد” استخراج شده است, که همگی برگرفته از تحقیق Koneknik, 2007 می باشند. جدول(3-3) شاخص های سنجش کیفیت ادراک شدهمتغیر سوالات شماره سوال محقق کیفیت ادراک... ادامه

READ MORE

ه های مختلف ، تعبیرات متفاوتی به عمل آمده و مؤلفین ، تعاریف متعددی از آن نموده اند . به عنوان مثال ، گیلب، ریسک را پدیده ای می داند که بتواند نتیجه حاصل از آن چه سرمایه گذار انتظار دارد... ادامه

READ MORE

آماری فراهم آمده اند خلاصه، کدبندی، دسته بندی و… و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید. در این... ادامه

READ MORE

افراد فعال در گردشگری شیراز (مقامات رسمی میراث فرهنگی شیراز و مدیران مطرح ترین دفاتر خدمات مسافرتی) نظرخواهی به عمل آمد که آن‌ها اعتبار پرسشنامه را تأیید کردند. و همچنین با کمک نرم... ادامه

READ MORE