منابع و ماخذ تحقیق : حقوق مالکیت فکری

…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۵د: موافقت نامه مادرید……………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۶ه: بررسی تطبیقی…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۷۴-۳-۲ گفتار دوم: صدور قرار مبنی برتوقیف محصول………………………………………………………………………..۱۳۷الف: ایران……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۷ب: ایالات متحده امریکا………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۸ج: کنوانسیون ……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۹۴-۳-۳ گفتار سوم: ضمانت اجرای کیفری در خصوص سوء استفاده از علائم تجاری……………………………..۱۳۹الف: ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۱ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۱ج: کنوانسیون ………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۲ه: بررسی تطبیقی…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۳فصل پنجم : نتیجه گیرینتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۴منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۷فهرستشکل صفحهشکل ۲-۱ علامت تجاری روی درب لمبورگینی…………………………………………………………………………۴۸چکیده:موضوع مالکیت فکری که ناشی …

منابع تحقیق درباره قوانین موضوعه

تنها در عبارات ظاهری تغییراتی مشاهده می شود.در ماده ۶۳ لایحه قانون مجازات اسلامی سال ۹۰ یکی از شرایط اعمال مجازات های جایگزین حبس را وجود جهات تخفیف دانسته است که به شرح فوق مفصلاً جهات تخفیف بیان شده است. و نکته قابل توجه این است که گذشت شاکی که یکی از شرایط اعمال مجازات …

منابع و ماخذ تحقیق : کنوانسیون های بین المللی

…………………………………..۸۰ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۱د: موافقت نامه مادرید…………………………………………………………………………………………………………………….۸۱ه: بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………………………………………………۸۲۳-۱-۲ گفتار دوم: ثبت علائم تجاری……………………………………………………………………………………………….۸۳۳-۱-۲-۱ بند اول: ثبت علائم ………………………………………………………………………………………………………..۸۳الف: ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۳ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..۸۶ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۱د: موافقت نامه مادرید……………………………………………………………………………………………………………………..۹۱ه: بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………………………………………………….۹۲۳-۱-۲-۲ بند دوم: ثبت تغییرات درعلائم تجاری………………………………………………………………………………….۹۲الف: ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۲ب: ایالات متحده امریکا……………………………………………………………………………………………………………………..۹۳ج: کنوانسیون…………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۴ برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی …

منابع تحقیق درباره جرایم قابل گذشت

(حاجی تبار فیروزجائی، ۱۳۸۶،ص۹۱)البته بسترسازی اجتماعی و فرهنگ سازی در این زمینه به نوعی با بسترسازی آموزشی و بالابردن سطح آگاهی مردم ارتباط مستقیم دارد. هرچقدر سطح آگاهی مردم و بینش سیاسی و اجتماعی یک جامعه بالا برود و آموزشهای صحیح و لازم در خصوص سیاست‌های جایگزین حبس به اقشار مردم و سیاستگذاران و مجریان …

منابع تحقیق درباره کنترل اجتماعی

مشارکت مردم رابطه مستحکم تری بین دستگاه قضایی و شهروندان ایجاد می شود(یکرنگی و ایرانمنش،۱۳۸۷،صص۹۶-۹۵).بند چهارم : جبران خسارت بزه‌دیدهاز زمانی که بزه دیده در قلمرو مطالعات جرم شناسی وارد و دانش بزه‌دیده شناسی ایجاد شد و به ویژه پس از ظهور بزه دیده‌شناسی حمایتی(ثانویه)(برای آگاهی بیشتر ر.ک به : رائیجیان اصلی، ۱۳۸۴،ص۱۳) و رواج …

منابع مقاله درمورد کارکنان اداری

فرزندانشانمسئولیت مفروض ابوین در قبال اعمال ارتکابی فرزندانشان از این لحاظ است که به حکم عقل چنانچه کودکی زیان وارد آورد علت آن این است که وی به نحو شایسته‌ای تربیت نشده است و یا مراقبت لازم از او به عمل نیامده است. در این جا زیان‌دیده نیازی به اثبات تقصیر ابوین ندارد و به …

مقاله رایگان درباره امام خمینی(ره)

حکومتی از دیدگاه امام خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره)این گفتار در قالب دو بند ارائه می شود. در بند اول کارکرد های احکام اولیه، ثانویه و حکومتی از دیدگاه امام خمینی(ره) بررسی می شود و در بند دوم کارکردهای احکام فوق از منظر شیخ فضل اله نوری(ره) مورد بررسی قرار می گیرد. بند اول: …

منابع تحقیق درباره جایگزین های حبس

انحراف و مشکلات روحی و روانی آماده می گردد و از سوی دیگر جامعه وی را به عنوان یک فرد عادی مطمئن نگاه نمی کند و حتی ممکن است با غیبت های طولانی از محیط کار و از دست دادن سرمایه، شغل خود را از دست بدهد. همه اینها باعث اختلالات شخصیتی وی می شوند …

مقاله رایگان درباره امام خمینی(ره)

اجراى احکام، که تشکیل حکومت رسول الله(ص) را لازم آورده است، منحصر و محدود به زمان آن حضرت نیست؛ چون اجراى احکام پس از رسول الله(ص) و تا ابد ضرورت دارد. لذا تشکیل حکومت و برقرارى دستگاه اجراى قوانین نیز ضرورت مى‏یابد. بدون تشکیل حکومت که همه جریانات و فعالیت‏هاى افراد را از طریق اجراى …

منابع تحقیق درباره پیشگیری از جرم

افراد جامعه غیر از بزهکار می گذارد و موجب بازدارندگی ایشان از ارتکاب جرم و مانع ارتکاب بزه می‌گردد چرا که انسان با خرد با دیدن عواقب ارتکاب بزه و تحقیر و عذاب و عقوبتی که از طریق مجازات توسط اجتماع متوجه مجرم می گردد، حساب کار دستش می آید و به سمت ارتکاب بزه …