مهر ۸, ۱۳۹۹

قصه گویی چیست:

  ۲-۲-۲- تعاریف قصه گویی: قصه در کلمه به معنی حکایت و سرگذشته و در اصطلاح به آثاری میگن که در اونا تاکید بر حوادث …

شیوه‌ی قصه‌گویی

لحن، صدا، به کار گیری سکوت و مکث، بازی با دستا و حرکتای بدن به هرچه جذاب تر شدن قصه کمک می کنه و در …