مهر ۱۰, ۱۳۹۹

رضایت در قلمرو بازاریابی

رضایت در قلمرو بازاریابیبازاریابی گاهاً توسط برخی جوامع محکوم گردیده،چراکه با اصطلاحاتی چون “ترفندهای بازاریابی”،”بازیهای بازاریابی”،”نیرنگهای بازاریابی”محدود شده است.این غیرمنصفانه بوده ومایه تاسف است،زیرا ماهیت …

عملکردهای زنجیره تأمین سبز

عملکردهای زنجیره تأمین سبزسازمان‌ها از طریق بهبود عملکرد زیست محیطی با رعایت قوانین و استانداردهای زیست محیطی، افزایش دانش مشتریان و کاهش اثرات منفی زیست …

مدل های هوش معنوی

مدلهای هوش معنوی۲-۲-۸-۱ مدل ایمونز (۲۰۰۰) ایمونز معتقد است که هوش معنوی، جنبه های بیرونی هوش را با جنبه های درونی معنویت تلفیق می کند …

مفهوم و تعریف رضایت شغلی

مفهوم و تعریف رضایت شغلی رضایت شغلی در فرهنگ فارسی خشنودی و خوشرویی معنا شده است و به عنوان دوست داشتن وظایف مورد لزوم یک …

سطوح مختلف انتظارات مشتری

سطوح مختلف انتظارات مشتریانتظارات مشتریان چند سطح مختلف دارد که عبارتند از: خدمت مطلوب، خدمات رضایت بخش، خدمت پیش بینی شده و حاشیه انعطاف پذیری …

مدیریت زنجیره تأمین

مدیریت زنجیره تأمیناز مدیریت زنجیره¬تأمین تعریف متعددی توسط صاحب¬نظران ارائه شده است؛ در این¬جا برخی از این تعاریف را ذکر می¬کنیم:برنامه¬ریزی، سازمان¬دهی و کنترل فعالیت¬ها …

ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت

ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکتدر بیشتر پژوهش ها در زمینه مباحث اخلاقی، به منظور تعیین سطح مسئولیت اجتماعی شرکت ها،ابعاد مختلفی شامل کارکنان ، مشتریان، محیط …