مهر ۸, ۱۳۹۹

تحلیل فرایند سازگاری

  جریان سازگاری از مراحل به هم پیوسته گوناگونی تشکیل شده که افراد را در حالات گوناگون در بر‌می‌گیرد. آغاز فرایند سازگاری از نیاز یا …