مرداد ۲۴, ۱۳۹۹

ترین های کره زمین !

– بزرگترین قاره : اسیا – بزرگترین اقیانوس : ارام – بزرگترین شبه جزیره : عربستان – بزرگترین جزیره جهان : استرالیا – بزرگترین دریا …