پایان نامه حقوق

تحقیق درباره تحقیقات مقدماتی

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ره)
رجوع کنید. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ر.ک
بی تاریخ. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بی تا

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بی نشر. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بی نا
بی چاپ. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بی چا
بی جلد. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . بی جا

چکیده:
پلیس، سازمانی دولتی و مسئول برقراری نظم و امنیت عمومی در جامعه است لذا جهت برقراری این مقوله می‌بایست دارای وظایف و اختیاراتی بوده تا بتواند نسبت به ایفای نقش اقدام نماید از آنجا که اولین مرحله ورود افراد به نظام عدالت کیفری سازمان پلیس می‌باشد لذا اهمیت نقش آن بیشتر آشکار و مردم همواره نظام حاکم را با پلیس می‌شناسند. از آنجا که در مرحله نخستین ورود به نظام عدالت کیفری امکان بیشترین تعرض به حقوق بنیادی و اساسی افراد مشاهده می‌شود لذا مطالعه شرح وظایف و اختیارات پلیس توجه خاص حقوقدانان را به خود معطوف داشته است بنابراین امروزه توجه به جایگاه علمی پلیس، وضع قوانین و مقرارت محدود کننده تعرض به حقوق بنیادی بشر، ‌توسل به شیوه‌ها و اقدام‌های پیش‌گیرانه و حمایتی با هدف کاهش میزان جرایم و آسیب‌های ناشی از آن بر سیاست جنایی نظام‌های مختلف تأثیر گذاشته است.
لذا با نگاهی به وظیفه پلیس در خصوص حفظ امنیت و مصالح عالیه کشور از یک طرف و احترام به حقوق شهروندی از سوی دیگر گاهی تعارض مشاهده می‌گردد که در تعارض میان این دو مهم است که پلیس به سوی رعایت حقوق شهروندی گام بردارد، علیرغم این مهم گاهی پلیس در جرایمی که منافع عالی مملکت را به خطر می‌اندازد (مانند تروریسم، پولشویی و …) ناگزیر از نادیده گرفتن برخی از موازین حقوق شهروندی است. که لازم است با تدوین قوانین جامع ضمن ایفای نقش از تعرض به حقوق شهروندی جلوگیری گردد لذا در این پژوهش ضمن بیان کاستی‌ها و نواقص موجود در باب حقوق شهروندی و وظایف و اختیارات پلیس چند راهکار و پیشنهاد زیربنایی جهت حسن اجرای امور ارائه گردیده است.
واژگان کلیدی: ‌پلیس، حقوق شهروندی، پیشگیری، وظایف، اختیارات
فهرست مطالب

عنوان صفحه
مقدمه ۱
بیان مسئله ۲
سئوالات تحقیق ۳
فرضیه های تحقیق ۳
اهداف و کاربردها ۴
روش تحقیق ۵
معرفی پلان ۵
بخش اول : پلیس و حقوق شهروندی ۶
فصل اول : پلیس ۷
مبحث اول :مفهوم و انواع پلیس ۸
گفتار اول : مفهوم پلیس ۸
الف) مفهوم پلیس در لغت ۸
ب ) مفهوم پلیس در اصطلاح ۹
گفتار دوم : انواع پلیس ۱۰
الف) پلیس اداری و پلیس قضایی ۱۰
ب ) پلیس عمومی و پلیس خصوصی ۱۳
مبحث دوم : سابقه پلیس در ایران ۱۶
گفتار اول: پلیس در ایران باستان و پیش از اسلام ۱۷
گفتار دوم: پلیس در دوران اسلامی تا زمان ناصرالدین شاه ۱۷
گفتار سوم: پلیس در زمان شکل گیری به سبک نوین تا پیروزی انقلاب اسلامی ۲۰
گفتار چهارم : پلیس از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون ۲۸
مبحث سوم : وظایف و اختیارات پلیس ۳۰
گفتار اول: استقرار نظم و امنیت ۳۰
گفتار دوم: تامین آسایش عمومی و فردی ۳۲
گفتار سوم: پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی ۳۳
مبحث چهارم : نهادهای پلیس در حوزه حقوق شهروندی ۳۳
گفتار اول: مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ ۳۳
گفتار دوم: پلیس زن ۳۶
گفتار سوم: پلیس پیشگیری ۳۷
گفتار چهارم : معاونت اجتماعی ناجا ۳۸
گفتار پنجم : مرکز حفاظتی مراقبتی انتظامی ۳۹
فصل دوم : حقوق شهروندی ۴۱
مبحث اول : مفهوم حقوق شهروندی و واژگان مشابه ۴۳
گفتار اول: مفاهیم حقوق شهروندی و شهروند – تابعیت – ملیت ۴۴
گفتار دوم: حقوق شهروندی و حقوق بشر ۴۷
مبحث دوم : پیشینه و خاستگاه حقوق شهروندی ۵۲
گفتار اول: حقوق شهروندی در دین اسلام ۵۳
الف ) قرآن ۵۵
۱- حق حیات ۵۵
۲- آزادی ۵۷
۳- عدالت و برابری ۵۹
۴- کرامت ذاتی انسان ۶۲
ب) نهج البلاغه ۶۳
۱- آزادی ۶۴
۲- عدالت و برابری ۶۵
۳- حقوق متقابل مردم و حاکمان ۶۸
گفتار دوم: حقوق شهروندی در حقوق عرفی ۷۱
الف ) حقوق شهروندی در حقوق ایران ۷۱
۱- حقوق شهروندی در قانون اساسی ۷۱
۲- حقوق شهروندی در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی ۷۳
۳- حقوق شهروندی در قانون مجازات اسلامی ۷۷
۴- حقوق شهروندی در قانون آیین دادرسی کیفری ۷۹
ب ) حقوق شهروندی در حقوق بین الملل ۸۱
۱- اعلامیه جهانی حقوق بشر ۸۲
۲- میثاق حقوق مدنی و سیاسی ۸۴
۳- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی ۸۵
بخش دوم : نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مواجهه با بزهکاری ۸۸
فصل اول : نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتکاب جرم ۸۹
مبحث اول : مفهوم و انواع پیشگیری ۸۹
گفتار اول: مفهوم پیشگیری ۸۹
گفتار دوم: انواع پیشگیری ۹۱
الف) پیشگیری کیفری ۹۱
ب ) پیشگیری غیر کیفری ۹۲
۱- پیشگیری اجتماعی ۹۳
۲- پیشگیری وضعی ۹۳
مبحث دوم : جایگاه قانونی پیشگیری از جرم در حقوق ایران ۹۶
گفتار اول: قانون اساسی ۹۶
گفتار دوم: قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ ۹۷
گفتار سوم: قانون اقدامات تامینی ۱۳۳۹ ۹۸
گفتار چهارم : قانون نیروی انتظامی ۱۳۶۹ ۹۸
گفتار پنجم : قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر ۱۳۶۸ ۹۹
مبحث سوم : مصادیق حفظ حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتکاب جرم ۱۰۰
گفتار اول: حفظ حقوق شهروندی در بکارگیری سلاح و قوه قهریه ۱۰۰
گفتار دوم: حفظ حقوق شهروندی در ورود به حریم خصوصی ۱۰۲
گفتار سوم: حفظ حقوق شهروندی در تحقیق درباره جرایم احتمالی ۱۰۴
گفتار چهارم : حفظ حقوق شهروندی در اعمال محدودیت های آزادی رفت و آمد و تجمعات ۱۰۵
فصل دوم : حفظ حقوق شهروندی در مرحله مقابله با جرم ارتکابی ۱۰۶
مبحث اول : الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله کشف جرم ۱۰۶
گفتار اول: الزامات سلبی ۱۰۷
الف) عدم ورود خود سرانه به حریم خصوصی اشخاص ۱۰۷
۱- بازرسی منازل ۱۰۸
۲- بازرسی و کنترل مراسلات پستی، مخابراتی، صوتی، تصویری ۱۰۹
۳- بازرسی اتومبیل ها ۱۱۱
ب ) خودداری از توقیف خودسرانه اشخاص ۱۱۲
ج ) پرهیز از ایست و بازرسی خودسرانه ۱۱۳
د ) اجتناب از رفتار غیر انسانی با اشخاص ۱۱۴
هـ ) عدم ایجاد مانع در مداخله مراجع و مقامات صالح قضائی ۱۱۶
و ) اجتناب از اعمال تبعیض بین اصحاب دعوا ۱۱۷
گفتار دوم: الزامات ایجابی ۱۱۸
الف ) قبول شکایت متضرر از جرم ۱۱۸
ب ) تعقیب موضوع با وجود دلایل کافی ۱۱۹
ج ) مطلع ساختن از دلایل دستگیری ۱۲۰
د ) تفهیم اتهام ۱۲۲
هـ ) مطلع ساختن خانواده و وکیل متهم ۱۲۳
و ) تسریع در رسیدگی به پرونده ۱۲۴
ز ) تنظیم صورتمجلس اقدامات انجام یافته ۱۲۵
مبحث دوم : الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله تحقیقات ۱۲۶
(بازجویی، بازرسی، معاینه محل و تحقیقات محلی و بازداشت احتیاطی)

گفتار اول: الزامات سلبی ۱۲۶
الف) پرهیز از بازجوئی بدون وجود دلایل کافی ۱۲۶
ب) عدم طرح سوالات تلقینی ۱۲۷
ج) عدم طرح سوالات گمراه کننده ۱۲۸
د) استفاده نکردن از دستگاه دروغ سنج ۱۲۹
هـ ) عدم توسل به نارکوآنالیز ۱۳۰
و ) ممنوعیت هیپنوتیزم ۱۳۰
ز ) تزریق نکردن مواد مخدر ۱۳۰
ح ) عدم توسل به شکنجه و اجبار و اکراه ۱۳۱
ط ) ممانعت نکردن از حضور متهم حین بازرسی، معاینه محل و تحقیقات محلی ۱۳۲
ی ) اجتناب از اخذ تامین از متهم ۱۳۲
گفتار دوم: الزامات ایجابی ۱۳۴
الف ) بازجویی در ازمنه و امکنه مناسب ۱۳۴
ب ) شناسایی دقیق هویت متهم و تفهیم اتهام ۱۳۵
ج ) آگاه کردن متهم ازحق سکوت (مصونیت از خود اتهامی) و حق داشتن وکیل ۱۳۵
د ) احضار و جلب اشخاص تحت شرایط قانونی ۱۳۶
هـ ) تسریع در بازجویی ۱۳۷
و ) حفظ اسرار حرفه ای ۱۳۷
ز ) ابلاغ تاریخ معاینه محل و تحقیقات محلی ۱۳۸
ح ) برخورد انسانی با توقیف شوندگان ۱۳۹
ط ) تفکیک محل نگهداری توقیف شوندگان و محکومین ۱۳۹
ی ) تسلیم اعتراض توقیف شوندگان به مقامات قضایی ۱۳۹
مبحث سوم : الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی بزه دیده، شاهد و مطلع ۱۴۰
گفتار اول: الزامات سلبی ۱۴۱
الف ) نداشتن رفتار تحقیر آمیز با یزه دیده ۱۴۱
ب ) افشا نکردن اسرار و اطلاعات بزه دیده ۱۴۲
ج ) مانع نشدن بزه دیده از دسترسی به محتویات پرونده ۱۴۲
د ) عدم توسل به شکنجه و اجبار در اداء شهادت ۱۴۳
گفتار دوم: الزامات ایجابی ۱۴۴
الف ) تضمین امنیت بزه دیده در برابر انتقام جویی ۱۴۴
ب ) تضمین امنیت شاهد و مطلع در برابر انتقام جویی ۱۴۵
نتیجه گیری و پیشنهاد ها ۱۴۷
منابع و ماخذ ۱۵۲

مقدمه
بشر از آغاز زندگی، در صدد بهبود شرایط زندگی خویش بوده است به گونه ای که تداوم حیات و بقاء خود را در زندگی گروهی و جمعی جستجو نموده است در این زندگی جمعی یا خود مرتکب رفتارهایی می شد که برای او و همنوعانش مشکل آفرین بود یا از سوی فرد دیگری با انجام همان رفتار متضرر می شد. این رفتارهای قبیح و زیان آور، مطابق قوانین نا نوشته از سوی مردم و دولت سرزنش آور بوده و برای مرتکبین آن مجازات مقرر می کردند. این موضوع همچنان ادامه یافت تا با افزایش جمعیت و پیشرفت تدریجی جوامع و تلاش اندیشمندان و وابستگی بیشتر بشر به زندگی اجتماعی و گروهی و نیز تقسیم کار تخصصی در راستای رفع این موضوع دولت ها دست به تدوین وتنظیم مجموعه قوانین زدند. هر مجموعه قانونی، با توجه به هدفی که دنبال می کرده به گونه خاصی تدوین می گشت. درهمین حین، دولت ها به این اندیشه بودند که برای اجرا و اعمال قانون، باید متصدیانی انتخاب شوند که ضمن جلوگیری از هرج و مرج،قوانین مکتوب آنان را به اجرا در آورند.این متصدیان از اختیارات ویژه ای برخوردار بوده و در طول تاریخ به نام های مختلفی خوانده می شدند امروزه ما این اشخاص را با نام پلیس که برای جهانیان آشناست می شناسیم.

بیان مسأله
پلیس،سازمانی است دولتی که به نیابت از دولت و بر طبق قانون و در حدود وظایف و اختیارات محوله قانونی مسئول برقراری نظم و امنیت و اعمال و اجرای قانون بویژه حقوق کیفری می باشد بنابراین مأموریت پلیس در جامعه اجرای قوانین می باشد و هدف از اجرای قانون، برقراری نظم و امنیت و حفظ آن می باشد. ایجاد امنیت مسأله ای می باشد که پس از رفع مایحتاج اولیه بشر برای حیات انسانی در درجه اول اهمیت قرار دارد از طرفی همواره اشخاصی در همه جوامع وجود دارند که با رفتارهای نا معقول و ناهنجار خود سعی در برهم زدن نظم و امنیت عمومی جامعه دارند.برقراری نظم و امنیت نیز مستلزم اعطای اختیاراتی است که ممکن است سایر شهروندان یا سازمان ها صلاحیت داشتن آن را نداشته باشند از این رو پلیس برای برقراری و حفظ نظم و امنیت دارای اختیارات ویژه ای مانند تجهیز به سلاح گرم و اجازه استفاده از آن تحت شرایط قانونی، اختیار استفاده از قوای قهریه در موارد لزوم، اجازه سلب آزادی مطابق قانون و . . . است . اما مسئله مهمی که بنظر می رسد این است که گاهی اختیارات پلیس، خود منجر به پیدایش خطرات و آسیب هایی است که می تواند نظم و یا امنیت را بر هم بزند. بنابر این ممکن است پلیس در راستای برقراری نظم و امنیت که هدف و ماموریت ذاتی اوست خود باعث تعرض به حقوق سایر شهروندان و ایجاد اختلال در نظم جامعه شود، از این رو، اعطای چنین اختیاراتی به سازمان های پلیس باید در پرتو قوانین محدود و صریحی باشد که بقای نظم و امنیت جامعه را تضمین نماید .
سوالات تحقیق
سوالاتی که در خصوص پلیس مطرح است با توجه به کمبود منابع در ایران بسیار فراوان می باشد. به طوری که هر گفتار و بند این پایان نامه درصدد پاسخ به سوالاتی است که ممکن است در عمل و تئوری پیش آید لیکن مهمترین این سوالات عبارتند از:
۱- آیا حقوق شهروندی با ماموریت ها و نحوه عملکرد پلیس که عموما جنبه قهر آمیز داشته و توام با شدت عمل اند قابل جمع است؟
آیا پلیس با رعایت دقیق موازین حقوق شهروندی قادر است به طور مطلوب از عهده کشف جرم و تحقیقات مقدماتی برآید؟
آیا پلیس می تواند در راستای حسن انجام وظیفه، حقوق شهروندی را نقض کند؟
آیا پلیس می تواند به بهانه جمع آوری دلایل جرم وارد حریم خصوصی افراد شود؟
آیا پلیس می تواند اشخاص را بدون ارائه دلایل دستگیر نماید؟
۳- فرضیه های تحقیق
۱- حقوق شهروندی با نحوه عملکرد پلیس قابل جمع است.
۲-در برخی از جرائم از جمله جرائم علیه امنیت کشور، رعایت دقیق موازین حقوق شهروندی به کشف بموقع و انجام تحقیقات مقدماتی لطمه وارد می آورد.
۳-پلیس به منظور حسن اجرای وظیفه، موظف به رعایت حقوق شهروندی است.
۴-پلیس تنها در صورتی حق ورود به حریم خصوصی را دارد که دلایل معقولی داشته باشد که وسایل یا دلایل جرم را در آن محل کشف می نماید.
۵- پلیس هرگاه قصد دستگیری شخص یا اشخاص را داشته باشد، باید دلایل این امر را به طور کامل به وی تفهیم نماید.

اهداف و کاربردها
در عصری که ما در آن زندگی می کنیم بیش از تکلیف انسانها درباره حقوق آنها سخن به میان می آید. تا حدی که مشروعیت سیاسی دولت ها در گرو رعایت و پایبندی به این حقوق است. دولت ها از یک طرف در پرتو اعلامیه ها و اسناد بین المللی و پیمانهای جهانی و از طرفی دیگر بر اساس قانون اساسی خود وظیفه احترام و پاسداشت حقوق انسانها را دارند.
نیروی انتظامی با مسئولیت سنگین تضمین آزاد زندگی کردن، آزاد ماندن، جستجوی سعادت و خوشبختی و نیز برخورداری از داوری عادلانه شهروندان روبروست. امروزه بیش از هر زمان دیگر در تاریخ شاهد خدمات انتظامی به جامعه آگاه، متنوع و پیچیده هستیم. همیشه ظهور وظایف و ماموریت های جدید باعث ایجاب میزان بی سابقه ای از انطباق پذیری در سازمان های پلیس شده است. غایت و هدف نهایی پلیس نمی تواند چیزی جز حمایت از حقوق شهروندی باشد. اما هنوز درک روشنی از نحوه کار و اجرای این حقوق در حوزه امنیت عمومی وجود ندارد و به نظر می رسد که قوانین و مقررات موجود در این زمینه از کمبودها و نارسائیهایی برخوردار است.
لذا در این پژوهش سعی شده به روشن شدن نسبت میان وظایف و اختیارات پلیس در حوزه حقوق شهروندی کمک نموده و در تدوین یا بازنگری وظایف و اختیارات پلیس با رویکرد شهروند مداری مورد استفاده قرار گیرد.
با توجه به تصویب ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در چندی پیش (سال ۱۳۸۳)

You may also like...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *