مهر ۸, ۱۳۹۹

تعریف تصویر بدنی

تعریف تصویر بدنی از نظر سندز[۱] تصویر بدنی بر اساس یک ساختار چند وجهی مفهوم سازی می‎شود، در واقع تصویر بدنی مفهوم پیچیده‎ای است که …

تبیین­های روانشناختی

تبیین­های روانشناختی: بسیاری از روانشناسان، پدیدۀ خرابکاری را ناشی از عدم رشد کامل شخصیت فرد می­دانند و به زعم بعضی از آن­ها، برخی از تیپ­های …

ویژگی های نهج البلاغه

ویژگی های نهج البلاغه نهج البلاغه این اثر ماندگارو بی نظیر را می توان از جهات مختلفی مورد دقت ، شناخت و بررسی قرار داد. …

انواع تخلفات

انواع تخلفات براحتی می توان موارد متعدد و گوناگونی از نقض قوانین و مقررات اداری  ذکر نمود که از نظر مسئولان ،خلاف به شمار می …

مزیت های بازاریابی سبز

مزیت های بازاریابی سبز با توجه به افزایش سطح آگاهی های مشتریان درباره مسائل محیطی و قوانین سخت معرفی شده دولت های ملی، بخصوص در …

سلسله مراتب کارکردی دانش

سلسله مراتب کارکردی دانش علاوه بر تقسیم بندی‌های ذکر شده، دانش می‌تواند براساس کارکردهایی که دارد تقسیم بندی شود. دانش می‌تواند کارکرد توصیفی[۱] داشته باشد …