پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق در مورد : تغییرات اقلیمی

چندان مورد توجه قرار نگرفته است، به گونه ای که تاکنون تاثیر تغییرات نامطلوب اقلیمی بر حیات انسان از منظر حقوق بشر مورد مطالعه دقیق و جامع قرار نگرفته است.
در ابتدا باید اشاره شود که در کتابهای فارسی و حتی کتابهای انگلیسی ترجمه شده به فارسی با موضوع حقوق بینالملل عمومی به مسئله تاثیر تغییرات نامطلوب اقلیمی بر حقوق بشر و ساز و کارهای حقوق بشری موجود در مواجهه با آن چندان پرداخته نشده و در برخی موارد نیز در کتابها حتی اشارهای به موضوع نشده است. از این دسته کتاب ها به طور نمونه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
۱٫ اکهرست، مایکل، حقوق بین‌الملل نوین، ترجمهﻱ مهرداد سعیدی، دفتر خدمات حقوقی بین‌الملل، تهران، ۱۳۷۳٫
۲٫ ضیایی بیگدلی، محمد رضا، حقوق بین‌الملل عمومی، گنج دانش، تهران، ۱۳۸۸٫
۳٫ مقتدر، هوشنگ، حقوق بین‌الملل عمومی، وزارت امور خارجه،تهران، ۱۳۸۳٫
۴٫ موسی زاده، رضا، کلیات حقوق بین‌الملل عمومی، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، تهران، ۱۳۷۶٫
۵٫ میرعباسی، باقر، حقوق بین‌الملل عمومی، نشر دادگستر، تهران، ۱۳۸۵٫

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۶٫ والاس، ربکا، حقوق بینالملل عمومی، ترجمه محمد شریف، نشر نی، تهران، ۱۳۷۸٫
تنها برخی کتب مربوط به حقوق بینالملل محیط زیست به تبیین اهمیت حفاظت از محیط زیست انسان وآن هم نه اختصاصا به تغییرات اقلیمی و تاثیر آن بر حقوق بشر و وظایف دولتها و نهادهای بینالمللی برای جلوگیری از صدمه دیدن و آزرده‌تر شدن بیشتر بشریت پرداختهاند. که از جمله آنها می توان به کتابهای زیر اشاره کرد:

١. تقی زاده انصاری، مصطفی ، حقوق محیط زیست در ایران، تهران، انتشارات سمت، ١٣٧۴
۲٫ فیروزی، مهدی، حق بر محیط زیست، چاپ اول، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران، ۱۳۸۴؛
۳٫ موسوی، سید فضلالله، سیر تحولات منابع حقوق بینالملل محیط زیست، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۵٫
در بررسی‌های متعدد در پایگاه اطلاعاتی پایان‌نامه‌های وزارت علوم، هیچ پایان‌نامه‌ای در مورد تاثیرات تغییرات نامطلوب اقلیمی بر حقوق بشر و ساز و کارهای حقوق بشری در مواجهه با آن، در هیچکدام از شاخه‌های رشته‌ حقوق به ثبت نرسیده بود. پایان‌نامه‌های موجود اغلب در زمینه‌دانش اکولوژی، حفاظت از منابع طبیعی و محیط انسانی بودند که مربوط به مطالعات جغرافیایی و هواشناسی بوده و به جنبههای حقوقی این مسئله پرداخته نشده است. تنها پایان نامه حقوقی در این زمینه، پایاننامه «تغییرات اقلیمی و تاثیر آن بر جابجایی جمعیت از منظر حقوق بینالملل بشر» نوشته نرگس مقدم چرکاری، دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران در سال ۱۳۸۹ است. همان طور که از عنوان اثر نمایان است، منحصرا به بررسی تاثیرات تغییرات اقلیمی بر جابجایی جمعیت پرداخته است و به آثار تغییرات اقلیمی بر صلح و امنیت انسانی و تاثیر آن بر سلامت انسان و حقوق زنان و کودکان و سایر حقوق بشر نپرداخته است. همچنین به راهکارها و فعالیتهای پیشگیرانه جامعه بینالمللی در مقابله با تغییرات اقلیمی، مسؤلیت دولتها درمقابله با تغییرات اقلیمی و سیاستهای انرژی که میتواند توسعه اقتصادی و اجتماعی را تقویت نموده و منجر به کاهش آلودگی هوا و گازهای گلخانهای به عنوان عامل اصلی تغییرات اقلیمی شوند، اشاره نکرده است.
با جستجو در مجلات علمی- پژوهشی و یا علمی- ترویجی که به طور تخصصی در زمینه حقوق فعالیت دارند نیز به مقاله‌ای منحصرا در این زمینه برخورد نشد و تنها چند مقاله مرتبط وجود داشت:
۱- آذری، مهدی، «تغییرات اقلیمی و مسئله فقر»، اقتصاد سیاسی، سال پنجم، شماره ۱۶، ۱۳۸۷، صص ۶۲- ۸۶
۲- امیر ارجمند، اردشیر، «حفاظت از محیط زیست و همبستگی بینالمللی»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۱۵،
۳- فیروزی، مهدی، «حق بر محیط زیست»، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴؛
۴- ممتاز، جمشید، «سازمان ملل و حمایت از محیط زیست، از استکهلم تا ریودوژانیرو»، در حقوق بشر در پرتو تحولات بینالمللی، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۷۷٫
در این پایان نامه از این آثار بهره لازم برده خواهد شد و به عنوان مرجع مورد استفاده قرار می‌گیرند، و اگرچه مواردی ارزشمند را مشتمل هستند اما مستقیما و منحصرا در زمینه‌ تاثیرات تغییرات نامطلوب اقلیمی بر حقوق بشر و ساز و کارهای حقوق بشری در مواجهه با آن نیستند. بلکه به مسائل مرتبطی مانند آلودگی دریاها و بطور کلی محیط زیست و حفاظت از محیط زیست پرداخته‌اند.
آثار ذکر شده در رابطه با موضوع این پژوهش، تنها کلیاتی صرف دارند و هیچ‌کدام نه تنها به تفضیل که اساسا وارد بحث آن نشده‌اند و همواره این خلا وجود دارد که هیچ کدام به طور تخصصی و ویژه به موضوع الزامات حقوقی و جنبههای حقوق بشری تغییرات نامطلوب اقلیمی و تغییرات آب وهوایی به عنوان تهدیدی علیه صلح نپرداخته است. بنابراین در این پایاننامه تلاش بر این است که به این موضوع به طور خاص پرداخته و با بررسی روند مسائل تغییرات اقلیمی این خلا موجود تا حد ممکن و در حد توان بر طرف گردد.

اهداف

هدف از تهیه این پایان نامه پاسخ دادن به سؤال اصلی ذیل در خصوص تاثیرات تغییرات نامطلوب اقلیمی بر حقوق بشر و ساز و کارهای حقوق بشری در مواجهه با آن میباشد:
تغییرات اقلیمی چه تاثیراتی در برخورداری بشر از حقوق اساسیاش گذارده و ساز و کارهای حقوق بشری در مواجهه با آن چه میباشند؟
در راستای سوال مزبور، در این پایان نامه تلاش میگردد تا به سوالات فرعی زیر پاسخ داده شود:
چه نظام حقوقی بر مقابله با تاثیرات نامطلوب تغییرات اقلیمی حاکم است؟
ساز و کارهای حقوق بشری تا چه حدی در مواجهه با تغییرات اقلیمی موثر بودهاند؟
تغییرات اقلیمی چگونه حقوق کودکان و زنان را تحت تاثیر قرار میدهد؟
تغییرات اقلیمی چگونه امنیت غذایی انسان را تحت تاثیر قرار میدهد؟

مراحل و روش تحقیق

اساس روش تحقیق این پژوهش بر مبنای تحقیق کتابخانه‌ای و فیش‌برداری قرار دارد. به این معنا که تلاش می‌شود با جستجو در کتب مرجع اصلی مرتبط از طرفی و از طرف دیگر جستجوی مقالات علمی مرتبط، مطالب علمی مورد نیاز جهت تحقیق و تفسیر گردآوری شود. از آنجا که منابع علمی- حقوقی موجود به زبان فارسی در این زمینه محدود می‌باشند، بنابراین اساس تحقیق بر منابع لاتین گذاشته‌شده‌است. در کنار این شیوه پژوهش و با هدف تکمیل هرچه بهتر پایان‌نامه، در صورت لزوم از روش‌های دیگر پژوهشی نیز بهره لازم برده‌خواهد شد. از جمله مهم‌ترین این شیوه‌ها مطالعه کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی مرتبط با موضوع است. از مهم‌ترین آنها می‌توان کنوانسیون ۱۹۹۲ نیویورک راجع به تغییرات آب و هوا و پروتکل کیوتو۱۹۹۷، کنوانسیون وین برای حفاظت از لایه ازن ۱۹۸۷، دستور کار ۲۱ منشوری برای آینده (ریو ۱۹۹۲)، قطعنامه A/RES/48/189 مجمع عمومی سازمان ملل متحد و نیز قطعنامههای ۴/۱۰ و ۲۳/۷ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با عنوان تغییرات اقلیمی و حقوق بشر اشاره کرد که در بخش‌های مختلف پژوهش به تناسب به آنها استناد شده یا مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرند.
همچنین در راستای آگاهی از تغییرات مرتبط و دریافت اطلاعات به روز در این پژوهش به تناوب از منابع الکترونیکی استفاده‌خواهد شد. به عنوان نمونه‌ای از سایت‌های اینترنتی که به آنها جهت اخذ اطلاعات مراجعه می‌شود، از سایت‌های زیر می‌توان یاد کرد:
۱- برنامه محیط زیست ملل متحد
The United Nation Environmental Programme
http://www.unep.org
2- سازمان ملل متحد
United Nations Organization
www.un.org/en
3- سازمان جهانی هواشناسی
World Meteorological Organization
http://www.wmo.int
4- شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر
United Nations Human Rights Council
http://www.ohchr.org
5- هیات بین دولتی راجع به تغییرات اقلیمی
The Intergovernmental Panel on Climate Change
http://www.ipcc.ch
6- دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا
Iran’s Climate Change office
http://www.climate-change.ir
7- سازمان حفاظت از محیط زیست ایران
Iran Department of Environment
www.doe.ir

تلاش شد که پایاننامه بر اساس زمانبندی لازم، بهصورت فصلهای جداگانه تهیه و به اساتید محترم راهنما و مشاور جهت اظهار نظر تحویل داده شود. پس از پایان کارهای پژوهشی نیز سعی شد تا در نهایت پایاننامه بر اساس فهرست مطالب پیوست تهیه و جهت دفاع ارائه گردد.

محتوای پژوهش

محتوای پژوهشی این پایاننامه پس از بیان این مقدمه به سه فصل تقسیم شده است:
فصل اول مربوط به کلیات میباشد و در سه مبحث تهیه شده است. در مبحث اول این فصل، به ارائه کلیات و تعریف مفاهیم کلیدی در زمینه تغییرات اقلیمی پرداخته شده است تا موضوع مورد بحث و اهداف مورد نظر از طرح موضوع به نحو واضح‌تری قابل بررسی باشند. در مبحث دوم، به دلایل اصلی ایجاد پدیده تغییرات اقلیمی و اثرات آن بر محیط زیست انسان پرداخته شده است. در پایان، در مبحث سوم به‌طور خلاصه به اسناد بینالمللی مرتبط با مقابله با تغییرات اقلیمی و نقش سازمانهای بینالمللی در این زمینه اشاره میشود.
فصل دوم با عنوان نظام حقوقی بینالملل بشر در مقابله با تغییرات اقلیمی، شامل سه مبحث است. مبحث اول به به ضرورت به کارگیری قواعد حقوق بشر در مقابله با تغییرات اقلیمی و ساز و کارهای حقوق بشر برای مقابله با این پدیده پرداخته میشود. در مبحث دوم، اسناد بینالمللی حقوق بشر از نظر مقابله با تغییرات اقلیمی مورد بررسی قرار میگیرند و در مبحث سوم سازمانهای بینالمللی و نقش آنها در مقابله با تغییرات اقلیمی بررسی میشوند.
در فصل سوم با عنوان ابعاد حقوق بشری تغییرات اقلیمی و نظام حقوق بشر در مقابله با آن، به بررسی تاثیرات تغییرات اقلیمی بر برخورداری بشر از حقوق خود پرداخته شده است که در چهار مبحث شامل تاثیر تغییرات اقلیمی بر سلامت انسان و نظام حقوق بشری در مواجهه با آن، تاثیر تغییرات اقلیمی بر امنیت انسانی و نظام حقوق بشری در مواجهه با آن، بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی بر حقوق زنان و کودکان و نظام حقوق بشری در مواجهه با آن، و بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی بر سایر ابعاد حقوق بشر از جمله حق حیات، حق نسبت به غذای کافی، حق نسبت به آب، حق نسبت به مسکن کافی، حق تعیین سرنوشت و حقوق مردمان بومی ارائه شده است.
در نهایت نیز حاصل تحلیلها و نتایج به دست آمده در چارچوب سه فصل مزبور، در نتیجهگیری نهایی این پایان نامه ارائه گردیده است.

فصل دوم

کلیات

مقدمه

در دهههای اخیر فعالیتهایی در سطح جهان صورت گرفته است تا با پدیدهای که به عنوان «تغییر اقلیم زمین» یاد میشود، برخوردی مناسب صورت گیرد و از پیامدهای ناگوار آن جلوگیری گردد. در راستای این فعالیتها میتوان به پذیرش اسنادی چون قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل متحد در زمینه حمایت از اقلیم زمین، اعلامیههای سازمان ملل متحد راجع به محیط زیست بشر (استکهلم، ۱۹۷۲) و راجع به توسعه (ریودوژانیرو، ۱۹۹۲)، کنوانسیونها و پروتکلهای جهانی نظیر کنوانسیون وین ۱۹۸۵ برای حمایت از لایه ازن و پروتکل مونترال (و اصلاحیههای مربوط به آن) و کنوانسیون ساختاری ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی و پروتکل ۱۹۹۷ آن، و نیز اسناد جهانی دیگر نظیر دستور کار ۲۱ (به ویژه فصل ۹ آن در زمینه حمایت از اتمسفر) اشاره نمود.
بر اساس گزارش کمیسر عالی حقوق بشر، طیف وسیعی از حقوق بشر شناسایی شده به صورت جهانی، مانند حق نسبت به غذا، حق نسبت به مسکن کافی، و حق نسبت به آب و در واقع حق نسبت به حیات در معرض تهدید مستقیم ناشی از تغییرات اقلیمی میباشند. تغییرات اقلیمی همچنین حق نسبت به جای زندگی و کار و نیز حق نسبت به سرپناه و دارایی، حقوق مربوط به معیشت و فرهنگ و مهاجرت و اسکان مجدد را بهطور مستقیم تحت تاثیر مستقیم قرار میدهد. به علاوه، تغییرات اقلیمی تهدید جدی علیه سلامت عمومی و صلح و امنیت انسانی است.
هرچند مناقشات سیاسی قابل ملاحظهای درباره عوامل تغییرات اقلیمی وجود داشته است، اما امروزه در میان جوامع علمی اجماع کلی وجود دارد که بشر وضعیت اتمسفر زمین را تغییر می‌دهد و روند مشاهده شده برای گرم شدن نتیجه افزایش غلظت گازهای گلخانهای در اتمسفر می باشد. براساس دیدگاه هیات بیندولتی تغییرات اقلیمی، «بیشتر افزایش صورت گرفته در میانگین دمای جهانی از اواسط قرن بیستم، به احتمال فراوان بهواسطه افزایش غلظت گازهای گلخانهای ناشی از دخالت انسان در طبیعت است.» بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد نیز در سخنرانی هیجدهمین کنفرانس جهانی تغییرات اقلیمی گفت: «تغییرات اقلیمی چالشی برای همه بشریت است و به منظور توسعه پایدار باید تعامل جدی با این مسئله داشت و باید اعتبارات بیشتری برای طرحهای مقابله با تغییرات اقلیمی در جهان اختصاص یابد.»
عمده ترین حوادث ناشی از تغییرات اقلیمی شامل بروز سیل (سیلهای آنی، سیلهای سواحل، امواج طوفانی دریا) و حرکات تودهای (رانش صخرهها، ریزش کوه، ریزش بهمن، فرونشست زمین)، حوادث ناشی از تغییرات در لایههای اتمسفر شامل طوفانهای موسمی، تند بادهای شدید، توفانهای محلی و فعل و انفعالات جوی و آثار ناشی از آن شامل گرمایش زمین، شرایط سخت زمستانی، خشکسالی، بادهای آتشین، آتشسوزی جنگلها، آتش سوزی زمینها و مزارع
میباشند.

مبحث اول: تعریف تغییرات اقلیمی و اقدامات جامعه بینالمللی در مقابله با آن

با توجه به اینکه این پایان‌نامه، به دنبال پژوهش در زمینه «تاثیرات تغییرات نامطلوب اقلیمی بر حقوق بشر و ساز و کارهای حقوق بشری در مواجهه با آن» میباشد، در این مبحث ابتدا به ارائه کلیات و تعریف مفاهیم کلیدی در زمینه تغییرات اقلیمی میپردازیم تا موضوع مورد بحث و اهداف مورد نظر از طرح موضوع به نحو واضح‌تری قابل بررسی باشند. زیرا بدون شناخت تغییرات اقلیمی و درک این پدیده زیست‌محیطی، امکان بررسی دقیق حقوقی آن وجود نخواهد داشت.

گفتار اول: تبیین مفاهیم مربوط به تغییرات اقلیمی
پدیده تغییر اقلیم مبحثی ناآشنا برای طبیعت کره زمین نیست. اقلیم این سیاره همیشه در حال تغییر بوده و خواهد بود. اما آنچه این پدیده طبیعی پیچیده را پیچیدهتر نموده ، دخالتهای بشر در چرخه زیستی میباشد. از هنگام انقلاب صنعتی فعالیتهای بشری باعث تسریع وقوع تغییرات نامطلوب در اقلیم سیاره زمین شده است. اگرچه تغییرات اقلیمی اجتناب‌ناپذیر میباشد اما عوامل مختلفی در سرعت این پدیده تاثیر می‌گذارد.
با آغاز انقلاب صنعتی در اوایل قرن نوزدهم میلادی، نیاز بشر به انرژی و مصرف انواع سوختهای فسیلی باعث افزایش شدید موادی مانند دی‌اکسید ‌کربن و بخار آب در اتمسفر زمین شده ‌است. افزایش جمعیت کره زمین نیز که باعث تغییر کاربری زمین، تخریب جنگلها، افزایش فعالیتهای کشاورزی و دامداری و تولید ضایعات جامد و مایع شده است، خود تبعات مختلفی به همراه داشته ‌است. این تغییرات همگی باعث شده است که شرایط اقلیمی و اتمسفر زمین نیز دستخوش دگرگونی‌هایی شود. در این گفتار ابتدا سعی شده ‌است آنچه به نظر مفاهیم کلیدی در عرصه تغییرات اقلیمی هستند، بیان گردد. سپس به اقدامات جامعه بینالمللی در مقابله با تغییرات اقلیمی میپردازیم.

بند اول: تعریف اقلیم
اقلیم یا آب‌و هوا به متوسط شرایط اتمسفر و زمین یا آب با توجه به مقیاس فصلها و زمان طولانیتر گفته ‌می‌شود. وضعیت اقلیم معمولا به وسیله آمار و ارقام مجموعه متغیرهای اتمسفری و سطحی نظیر دما، میزان بارش، میزان وزش باد، رطوبت، ابری بودن، رطوبت خاک، دمای سطح آب دریا و غلظت/ ضخامت لایه‌های یخ در آب دریا و غیره تعیین می‌شود. این آمار و ارقام ممکن است‌مربوط به میانگین طولانی مدت و نیز معیارهای دیگر مانند حداقل دمای روزانه، طول مدت فصل کشت یا شدت سیلابها، باشند.

بند دوم: تعریف تغییر اقلیم ناپایدار ی

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *