مرداد ۲۴, ۱۳۹۹

مراحل شرکت در نمایشگاه

مراحل شرکت در نمایشگاه
الف)جمع¬آوری اطلاعات:
شرکت¬هایی که حضور در نمایشگاه را در برنامه¬ریزی خود جای داده¬اند از طریق جمع¬آوری اطلاعات در پی یافتن مناسب¬ترین نمایشگاه می¬باشند. اطلاعات مربوط به هر نمایشگاهی از طریق بروشور، کاتالوگ، گزارش و کتابچه¬هایی که آن نمایشگاه منتشر می¬کند قابل جمع¬آوری است. گاهی اتاق¬های بازرگانی کشورها می¬توانند در مورد تقویم نمایشگاهی کشورشان اطلاعات مفیدی در اختیار مراجعه¬کنندگان قرار دهند. موسسات اطلاع¬رسانی بخش خصوصی، تقویم نمایشگاهی کشورها و کتاب بزرگ M&A نیز منابع اطلاعاتی خوبی جهت آگاه یافتن از انواع نمایشگاه¬ها و زمان برگزاری آنها می¬باشند. (فرانک جواهر دشتی، سیما هاشمی،علی اکبر بابایی، نمایشگاه یک رسانه است، ۱۳۷۳،شماره۴۷) اطلاعاتی که شرکت¬کنندگان در پی آنند عبارتند از: کاتالوگ نمایشگاه، فهرستی از محدوده کالاهایی که به نمایش گذاشته خواهد شد، نتایج نظرسنجی از شرکت¬کنندگان و بازدیدکنندگان، تجزیه و تحلیل بازارهای تحت تاثیر آن نمایشگاه. در بسیاری از نمایشگاهها پرسشنامه¬ای بین بازدیدکنندگان و شرکت-کنندگان توزیع می¬شود که در نهایت تلخیص به صورت جداول و اشکال آماری چاپ شده و انتشار می¬یابد. علاوه بر این، اطلاعات دیگر نیز وجود دارد که تهیه آنها شناخت عمیق¬تری از نمایشگاه در اختیار شرکت می¬گذارد مانند، موفقیت کلی نمایشگاه از دید کارشناسان و منتقدین، میزان فروش مستقیم و حجم قراردادهای منعقد ، ارتباطات تجاری جدید، تعداد بازدیدکنندگان خارجی و مقایسه با نمایشگاههای قبلی. .(سرمد سعیدی، سهیل؛ گیوریان، حسن، کاربرد نمایشگاه در بازاریابی محصولات، ۱۳۷۹، ص۳۶) شرکت¬هایی که قبل از حضور در نمایشگاه مبادرت به جمع¬آوری اطلاعات می¬کنند، قادرند گام¬هایی موثرتری در راه نیل به اهداف خود بردارند.
ب) تصمیم در مورد شرکت در نمایشگاه
ج) تصمیم در مورد شکل مشارکت: شرکت در نمایشگاه¬ها به دو صورت انفرادی و مشارکتی انجام می¬گیرد. در روش اول سازمان به صورت مستقل در نمایشگاه شرکت کرده و از قدرت مانور بیشتری برخوردار خواهد بود. در روش دوم شرکت کوچکتر به عنوان، زیر مجموعه، خود را زیر چتر شرکت بزرگتری قرار می¬دهد.
د) درخواست مشارکت در نمایشگاه
ه) بودجه بندی
و) انتخاب کارکنان غرفه
ز) تبلیغات و روابط عمومی
ح) سنجش امکان عقد قرارداد
ط) نمونه¬سازی کالا
ی) حمل و نقل و انبار
ک) تشریفات گمرگی
ل) طراحی و شساخت غرفه
م) آگاهی و استفاده از خدمات برگزارکننده
ن) ارائه نمونه
ق) پی گیری و ارزیابی
نباید تصور نمود که با اتمام نمایشگاه فعالیتها خاتمه می¬یابد بلکه مذاکرات، تماس¬ها و تبلیغات تازه بعد از زمان برگزاری نمایشگاه شروع شده و ماهها بعد ثمر خواهد داد.(سرمد سعیدی، سهیل؛ گیوریان، حسن، کاربرد نمایشگاه در بازاریابی محصولات، ۱۳۷۹، ص۳۶)