شهریور ۲۸, ۱۳۹۹

عملکردهای زنجیره تأمین سبز

عملکردهای زنجیره تأمین سبز
سازمان‌ها از طریق بهبود عملکرد زیست محیطی با رعایت قوانین و استانداردهای زیست محیطی، افزایش دانش مشتریان و کاهش اثرات منفی زیست محیطی در محصولات و خدمات خود مزیت رقابتی به دست می‌آورند. جهت اخذ استانداردهای زیست محیطی و تقاضای رو به رشد مصرف کنندگان برای عرضه محصولات سبز به زنجیره موجب ظهور زنجیره تأمین سبز شده است. اتخاذ استراتژی سرمایه‌گذاری در زمینه بهبود عملکرد زیست محیطی زنجیره تأمین مزایا و منافع زیادی را مانند صرفه جویی در منابع انرژی، کاهش آلایندها، حذف یا کاهش ضایعات، ایجاد ارزش برای مشتریان و در نهایت ارتقای بهره‌وری را برای شرکت‌ها و سازمان‌ها به همراه خواهد داشت. استفاده مجدد از مواد بازیافتی به عنوان مواد اولیه علاوه بر کاهش مصرف می‌باشد. (ناصری طاهری، ۱۳۸۵)
رویکردهای زیست محیطی در تحقیقات بیان می‌کنند که رابطه دو سویه بین عملکرد زیست محیطی (کاهش هرینه‌ها، بهبود دیدگاه مشتریان و سازمان‌های دولتی و غیردولتی، افزایش مزیت رقابتی) با بهبود عملکرد اقتصادی وجود دارد.
۱- رویکرد واکنش‌گرا: با حداقل تعهد، محصولاتی با قابلیت بازیافت تولید و اثر عوامل محیطی را بر محصولات خود کمتر می‌کند.
۲- رویکرد کنش‌گرا: سازمان مسئولیت استفاده مجدد و بازیافت محصولات را به عنوان بخشی از مدیریت زیست محیطی خود برعهده می‌گیرد.
۳- رویکرد ارزش‌گرا: طراحی محصولاتی که با سهولت و با صرف کمترین زمان اجزای محصول را از یکدیگر جدا و مجدد مونتاژ کند (کاهش اثرهای منفی زیست محیطی به عنوان نوعی نوآوری).
(ناصری طاهری، ۱۳۸۵)
با گسترش یافتن بحران‌های اقتصادی و زیست محیطی، اقتصاد سبز به عنوان یکی از روش‌های مؤثر برای بهبود این بحران‌ها به شمار می‌رود. سازمان‌های امروزی در سراسر جهان به این واقعیت پی برده اند که شیوه‌های کسب و کار سبز می‌تواند مزایای رقابتی را برای سازمان‌ها ایجاد کند. یکی از گام‌های مؤثر در رسیدن به اقتصاد سبز، طراحی محصول به صورتی است که اثرات زیست محیطی منفی را به حداقل برساند. مدیریت زنجیره تأمین سبز می‌تواند بدون کاهش کیفیت، تأثیر سوء فعالیت‌های صنعتی را کاهش دهد به علاوه مدیریت این زنجیره تا حدامکان هزینه‌ها را به حداقل رسانده و باعث افزایش راندمان انرژی می‌شود بنابراین مدیریت رنجیره تأمین سبز یک راه‌حل مهم و کارا برای صرفه جویی در انرژی و کاهش آلودگی در صنعت ساخت و ساز و تولید است. (معصومی و بختیاری، ۱۳۹۳)
در زنجیره تأمین سبز علاوه بر کمینه سازی هزینه‌های معمول زنجیره در راستای پاسخ‌گویی به مسئولیت اجتماعی سازمان و ارتقای بهره‌وری به دنبال کاهش هزینه‌های اجتماعی هستند تا به خلق ارزش و رفع نیازهای مشتریان پرداخت. به وسیله تقویت بخش تحقیق و توسعه می‌توان باعث رشد عملکردی زنجیره تأمین سبز شد. (محمدبیگی و طبیبی، ۱۳۹۱)