۶)

 

 

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ،مصوب ۱۳۸۲

 

 

 

۷)

 

 

قانون مجازات عمومی ،مصوب ۱۳۰۴

 

 

 

۸)
۹)
۱۰)

 

 

قانون مجازات اسلامی،مصوب ۱۳۷۰و۱۳۷۵ با اصلاحات.
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶
قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ با اصلاحات ۱۳۷۵ ، ۱۳۸۷

 

 

 

  1. ۱ politics ↑

 

  1. ۲٫ معین،محمد،فرهنگ فارسی معین،ج دوم،چ بیست و سوم،دانشگاه تهران،انتشارات امیرکبیر۱۳۸۵،ص۱۹۶۶ ↑

 

  1. . فتحی بهشتی،احمد،السیاسه الجنائیه فی الاسلامیه،الطبعه الثانیه دار الشروق،۱۴۰۹،۱۹۹۸ م،ص ۲۵ . ↑

 

  1. . جعفری لنگرودی ، محمد جعفر،مبسوط در ترمینولوژی حقوق،ج سوم،چ اول ، تهران ، انتشارات کتابخانه گنج دانش،۱۳۷۸ ص ۲۲۲۰ . ↑

 

  1. . جر،خلیل ، فرهنگ لاروس ، ترجمه سید حمید طبیبیان ،ج دوم ، انتشارات امیر کبیر ،۱۳۶۳ ص۱۲۲۹ . ↑

 

  1. . میر ، ایرج ، رابطه دین و سیاست ،چ اول،انتشارات نی تهران ، ۱۳۸۰ ص ۳۵ . ↑

 

  1. criminal ↑

 

  1. . جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ،پیشین،ج دوم ،ص ۱۵۷۱ . ↑

 

  1. . معین ،محمد،پیشین،ج اول ،ص ۱۴۲ . ↑

 

  1. . دهخدا ، علی اکبر ، لغت نامه ، ج نهم، چ دوم ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۷۷ ص ۷۸۶۵ . ↑

 

  1. . عمید ، حسن ، فرهنگ فارسی عمید ، ج اول، چ دهم ،تهران انتشارات امیر کبیر ، ۱۳۸۴ ص ۸۳۱ . ↑

 

  1. . آشوری،داریوش، دانشنامه سیاسی، تهران، انتشارات سهروردی و مروارید ، چ اول ، ۱۳۶۶ ص ۲۱۲ . ↑

 

  1. . کریستین، لازرژ، سیاست جنایی،ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی،انتشارات یلدا ، ۱۳۷۵ ص ۲۱ . ↑

 

  1. . دهقانی فیل آبادی ، علی ، سیاست جنایی ایران از دیدگاه جرم شناسی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، مجتمع آموزش عالی قم ، ۱۳۸۱ ص ۱۴ . ↑

 

  1. . کورنو ، جیرار ، مجمع المصطلاحات القانونیه ، ج اول ،چ اول، ترجمه منصور القاضی ؛بیروت الموسسه الجامعیه الدرسات و النشر و التوزیع ،بیروت ۱۴۱۸ هـ ، ۱۹۹۸ م ، ص ۶۳۷ . ↑

 

  1. . همان ،ص۶۳۷ . ↑

 

  1. . عوده ،عبدالقادر ، التشریح الجنایی الاسلامی ، ج دوم ، موسسه الراسته بیروت ، ۱۹۹۲ ص ۴ . ↑

 

  1. . اردبیلی ، محمد علی ، حقوق جزای عمومی ،ج اول ،چ یازدهم ، تهران ، نشر میزان ، ۱۳۸۵ ص ۲۱ . ↑

 

  1. Criminal policy ↑

 

  1. Anselm confeuerbach ↑

 

 1. kleinschrod ↑

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *