علمی

روانشناسی در مورد : مراحل حل تعارض زوجین

تمرین ۴: طرح ها و بودجه مالی

در این تمرین از زن و شوهر درخواست می شه تا جدول بندی بودجه رو کامل کرده و هر یک فهرستی از اهداف مالی کوتاه و دراز مدت خود جفت و جور کنن. این تمرین بیشتر به شکل یه تکلیف به زن و شوهر ارائه می شه. این وسط مشاور می تونه واسه طرح ریزی یه بودجه بندی واقعی و عملی و تعیین اهداف مالی کوتاه و دراز مدت به زن و شوهر کمک کنه (اولسون و دیفراین[۱]، ۱۹۹۷).

 

تمرین ۵: اهداف فردی، زوجی و خانوادگی

تعیین و بعد گفتن اهداف به عنوان یه زوج، افزایش ارتباطات، صمیمیت هم پیوند عاطفی رو به دنبال می آورد. در تمرین ۵ به هر کدوم از زن و شوهر یه تکلیف جداگونه داده می شه به این صورت که باید به تعیین دو یا سه هدف فردی، زوجی و خانوادگی بپردازند. بعد با بهره گرفتن از الگویی که تغییر[۲] اسمشه تلاش کننند تا واسه رسیدن به اهداف مورد نظر خود تلاش کنن. اهداف باید ظرف یه مدت ۱ تا۵ ساله قابل رسیدن باشن. مشاور در بین جلسه بازخورد دهی از زن و شوهر درخواست می کنه تا به نوبت اهداف خود رو با همدیگه در میان گذارده و به شباهت و فرق های موجود بین اونا توجه کنن.

۲-۴- گذشته ی پژوهشی

براساس بررسی های محقق مشخص گردید که تا کنون در داخل کشور، پژوهشی در مورد تاثیر مداخلات غنی سازی بر تعهد و تاب بیاری باهم انجام نشده. اینجا تلاش می شه به تحقیقات نزدیک به موضوع، اشاره شه.

۲-۴-۱- تحقیقات انجام شده دور و بر تاثیر غنی سازی بر تعهد زناشویی در بیرون مرز کشور

زناشویی

بروکس و همکاران (۲۰۰۱) زوج درمانی گروهی به شکل غنی سازی روابط رو روی۲۲ زوج اجرا کردن. یافته ها نشون داد که این دوره باعث افزایش صمیمیت، تعهد، اعتماد و سازگاری زناشویی شده.

موری، رز، بلیویا، هولمز و بقیه (۲۰۰۲) تاثیر غنی سازی روابط رو بر بهتر شدن عزت نفس و ابعاد رابطه زن و شوهر بررسی کرده ان. یافته های تحقیق نشون داد که غنی سازی روابط عزت نفس زن و شوهر رو زیاد کرده. هم اینکه صمیمیت، تعهد و سازگاری زن و شوهر زیاد شد.

بررسی های محقق در مورد تحقیقات انجام شده دور و بر تاثیر غنی سازی بر تاب بیاری، نتیجه ای در برنداشت. هر چند این موضوع با در نظر گرفتن جدید بودن بخش ی تحقیقات تاب بیاری دور از انتظار نبود

[۱]- Defrain

[۲]- Change