مرداد ۱۴, ۱۳۹۹

دانلود پایان نامه حقوق در مورد گیاهان دارویی

ی تالاب ها بر اساس ویژگی های کارکردی و ساختاری آن ها صورت گرفته است. این طبقه بندی ها به تعریفی عام الشمول از تالاب ها بستگی دارد. هدف اولیه از طبقه بندی تالاب ها اعمال حد و مرز هایی بر اکوسیستم های طبیعی در جهت اهداف حفاظتی، مدیریتی و ارزیابی است. برخی زیست شناسان چهار دلیل عمده را به منظور طبقه بندی تالاب ها مورد اشاره قرار داده اند:
۱٫ تشخیص واحد های اکولوژیکی که ویژگی های زیستی متجانس و مشابه دارند.
۲٫ ساماندهی این واحد ها در یک چارچوب منسجم در جهت شرح و توصیف تالاب ها. این امر به تصمیم گیری راجع به مدیریت منابع کمک و مساعدت می نماید.
______________________________
۱ در این پژوهش، تعریف معیار و مبنا در خصوص تالاب ها، تعریف ارائه شده از سوی کنوانسیون رامسر ۱۰۷۱ است.
۳٫ به منظور شناسایی واحد های طبقه بندی شده با هدف فهرست سازی و نقشه برداری.
۴٫ به منظور ارائه یکنواختی و یکسان سازی در مفاهیم و اصطلاحات. (Mitsch,2007,260)
در تلاش به منظور طبقه بندی گسترده وسیعی از تالاب ها بر اساس تعریفی که کنوانسیون رامسر ۱۹۷۱ از تالاب ارائه میدهد، برخی از صاحبنظران تالاب ها را حتی تا ۳۰ گروه طبقه بندی کرده اند. با این وجود می توان رویکردی مناسب به منظور طبقه بندی تالاب ها به واسطه کنوانسیون رامسر اتخاذ کرد. بر این اساس به طور کلی پنج نوع تالاب عمده را می توان شناسایی نمود:
خور یا مصب های رودخانه: ۱ جایی ست که رودخانه ها به دریا میپیوندند و شوری یک واسط میان نمک و آب شیرین است. از قبیل دلتاها، باتلاق های جزر و مدی و لجن زارهای حرا.
تالاب های دریایی: ۲ این نوع از تالاب ها فاقد هرگونه تاثیر از جریان رودخانه ایی هستند و در نواحی نمناک یا غوطه ور در امتداد خط ساحلی قرار گرفته ان، که از جمله آن ها شامل مرداب های ساحلی، سواحل سنگی و صخره های مرجانی است.
ریورین ( تالاب های در میان رودخانه و راه ها ): ۳ زمین هایی که به طور دوره ای و در زمان های معینی توسط ارتفاعات رودخانه ای از آب پوشیده می شود. که از جمله آن ها شامل علفزارهای آبی، جنگل های سیلابی، است.
تالاب های باتلاقی یا مردابی:۴ مکان هایی هستند که کمابیش از آب های دایمی در بر گرفته شده اند. که از جمله آن ها شامل باتلاق ها مرداب های پاپیروسی، لجنزارها می باشد.
تالاب های همراه با دریاچه: ۵ مناطقی از آب های دایمی با جریان و گردش پایین و تندک. مانند: برکه ها، دریاچه های آب گرم، دریاچه های آتشفشانی. (Barbier,1997,2)

______________________________
۱ estuaries
2 marine
3 riverine
4 palustrine
5 jacustrine
البته باید اشاره نمود که بند ۱ ماده ۱ کنوانسون رامسر به تالاب های مصنوعی نیز اشاره می نماید. لذا به نظر میرسد که علاوه بر تالاب های گفته شده که به نحوی از جمله تالاب های طبیعی به شمار می روند، می بایست از تالاب های مصنوعی که در واقع تالاب های ساخته شده توسط انسان و بشر می باشند یاد کرد. مزارع کشت برنج، سدها، ذخایر و منابع آبی و حوضچه های پرورش ماهی را باید از جمله تالاب های مصنوعی دانست.
نکته ای که در انتها حایز اهمیت است، اشاره به این موضوع است که کنوانسیون رامسر ۱۹۷۱ راجع به طبقه بندی تالاب ها یک نظام بین المللی را در نظر گرفته است، که البته حاکی از تنوع و گوناگونی مناطق تالابی دارد.
مبحث سوم: ارزش ها و مزایای تالاب ها
اهمیت و ضرورت تالاب ها برای محیط زیست جهانی در گذر زمان تغییر کرده است. در محیط زیست باتلاقی دوران کهن زمین شناسی، نزدیک به ۳۵۰ میلیون سال پیش، تالاب ها نقش مولد و حفاظتی سوخت های فسیلی همچون زغال سنگ و نفت را داشتند، که زندگی امروز ما به آن ها وابسطه است. در برهه های زمانی بعد از این دوره، تالاب ها به موازات دریاچه های بزرگ، تاریخچه تمدن های بزرگ بشری را پرورانده اند. در این دوره تالاب ها تولید کننده ماهی، آب آشامیدنی و چراگاه دام و طیور بودند. تالاب ها در این مقطع بخشی از تاریخچه فرهنگی انسان های اولیه و عنصر اساسی اسطوره شناسی، هنر و مذهب به شمار می روند.
از مقطع زمانی که برداشت ودرک علمی از تالاب ها افزایش یافته است ،کارکردها و فراورده های پیچیده و فراوان تالاب ها بیشتر واضح و آشکارگردیده است.آنها از یک طرف به دلیل کارکردهایی که درچرخه شیمیایی و اکوسیستمی دارند به”کلیه های مناظر”معروف گردیده اند و از طرف دیگر به دلیل حمایت وحفاظت آنها از زنجیره غذایی و تنوع زیستی غنی به”سوپر مارکت بیولوژِی” شهره گردیده اند.
باید اذعان داشت هنگام اتخاد تصمیم راجع به حفاظت ، مدیریت و در صورت نیاز بازسازی تالاب ها ، امری که پیش از هر چیز ضرورت دارد مورد لحاظ قرار گیرد این است که باید اطلاعات و آگاهی های مرتبط با تمام فواید و ارزش ها ی ارائه شده توسط انواع خدمات اکوسیستمی تالاب ها مطالعه گردیده و مورد توجه قرار گیرد و به عبارتی شرح و توضیح ویژگی های اکوسیستمی میتواند در ارزیابی تغییرات ایجاد شده در تالاب ، شناخت موضوعات
کلیدی در ملاحظات مدیریتی، نقش تالاب ها در حمایت از سلامتی انسان مورد توجه قرار گیرد.
گفتار اول: تولیدات و فراورده های تالاب ها
ذخایر آب شیرین
منبع اصلی آب شیرین تجدید شدنی به منظور استفاده انسانی از تالاب های داخلی همچون دریاچه ها، رودخانه ها، باتلاق ها و سفره های آب زیرزمینی کم عمق ایجاد می شوند، نقش مهمی را در منابع آبی ایفا می کنند، زیرا ارزیابی گردیده نزدیک به یک و نیم میلیارد نفر به منظور آشامیدن در سطح جهان به ذخایر آبی تالاب ها وابستگی دارند. رودخانه ها در سراسر جهان به منظور افزایش دسترسی به آب در جهت بهره برداری انسانی به شکل فزاینده ای تغییر یافته اند. ارزیابی های اخیر میزان آب قرار گرفته در پشت سدها را ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰ کیلومتر مربع نشان می دهد. (Horwitz ,2012,19)
ماهی
دو سوم از ماهی هایی که انسانها مورد استفاده قرار می دهند، وابسته به تالاب ها در سطح چرخه غذایی آنهاست. بسیاری از ماهی های قابل خوردن به طور ویژه در تالاب های سیلابی تخم ریزی می کنند، و به عنوان مثال، ارزیابی می گردد که بالغ بر ۱۰۰۰۰۰ تن سالیانه از رودخانه نیجر صید می شود. و یا اینکه پارک ملی Banc d’ Arguin در موریتانی قلمرویی وسیع از جلگه های جزر و مدی است، که نقش اساسی را در حفظ و نگهداری ماهیان قسمت ساحلی دریا ایفا می کنند. ارزیابی گردیده در سال ۱۹۸۰ بالغ بر ۱۰۰۷۷ تن ماهی صید گردیده، که ۳٫۳۴ میلیون دلار آمریکایی برای اقتصاد ملی سودآوری داشته است. (Barbier,1997,110)
الوار، چوب به منظور استفاده برای سوخت و محصولات درختان
تالاب ها، فرآورده های حیاتی را از الوار درختان موجود در تالاب، به منظور ساخت و ساز، سوخت به منظور آشپزی و گرمایش، و سایر محصولات درختان همچون استفاده پزشکی ارائه می دهند.
در امتداد سواحل اقیانوس آرام در نیکاراگوئه، جنگلهای مانگرو، الوارهایی را در جهت استفاده در ساخت و ساز، سوخت، زغال چوب و جوشاندن پوست چوب آن ها و بیرون آوردن
جوهر مازو تولید می کنند. جنگل های تالابی Melaleuca در ویتنام و تایلند حجم گسترده ای از محصولات را فراهم می اورند که از جمله آنها گیاهان دارویی بومی است. در جنگل Matang مالزی، بالغ بر ۴۰۰۰۰ هکتار جنگل های مانگرو سالیانه الواری را به ارزش تقریبی ۹ میلیون دلار آمریکایی تولید می کنند. (Barbier,1997,111)

حیات وحش
رودخانه Okavango (کشور بوتسوانا) یکی از مناطق حیات وحش مهم جهانی با اجتماعات حمایت قرار می دهد. که از جمله شامل ۴،۵۰۰ گونه از گیاهان مرتفع، به طور خاص سرخس ها، علف درختی و ارکیده ها و بیش از ۴۰۰ گونه از پرندگان می باشد. محیط زیست آبی با وجود بالغ بر ۱۲۰ گونه ماهی نیز دارایی تنوع است.
حیات وحش به طرق مختلفی مورد بهره برداری و استفاده قرار می گیرد. توریسم در بسیاری از تالاب ها اهمیت ویژه و منحصر به فردی را دارد. به طور تقریبی سالیانه یک میلیون نفر از پارک ملی تالاب های فلوریدا بازدید می کنند، و هزاران سفر به تالاب های Okavango و دریاچه Karbia آفریقای جنوبی صورت می گیرد. این ارزیابی صورت گرفته است که بازدید کنندگان از پارک ملی Morrocoy در ونزوئلا سالیانه بالغ بر ۷ میلیون دلار آمریکا هزینه صرف می کنند و درآمد حاصله از توریسم، از باتلاق caroni در ترینیداد ۲ میلیون دلار آمریکا است. مطالعات علمی، ساخت فیلم مستند از دیگر بهره برداری های مستقیم غیر زیان بار از تالاب ها به شمار می روند. البته شکار اردک یا گوزن، اگرچه ممکن است از جهت صدور مجوزو همچنین ارزش گوشتی درآمد و عایدی داشته باشد، آشکارا بهره برداری تخریبی قلمداد می شود. (Barbier,1997,112)
زمین حاصلخیز برای کشاورزی
آب گرفتگی دوره ای جلگه های سیلابی و سایر تالاب ها، حاصلخیزی خاک ها را افزایش می دهد و حاصلخیزی زمین های مجاور جلگه را حفظ می کند.
در سراسر غرب آفریقا، به طور ویژه در جلگه های سیلابی مهمی همچون رودخانه Inne Niger در مالی، کشت برنج به دلیل فواید سیلاب سالیانه توسعه یافته است. در منطقه Kelqinمغولستان، پرورش حیوانات ۴۹ درصد از اقتصاد بومی را در بر می گیرد و حاشیه های تالاب های بزرگ، زمین های مرطوبی را در محیط زیست کم آب و باران ایجاد می کند، که کشاورزان علوفه طبیعی را برای اسب ها، گله گوسفندان خود برداشت می کنند.
علاوه بر این، تالاب ها فراورده های دیگری نیز دارند، از جمله ساقه های گیاهان (نی ها) به منظور به کارگیری در سقف خانه و حصیربافی، همچنین فراورده های دارویی و میوه جاتی که راهی برای کسب درامد روستاهای محلی هستند. (Barbier,1997,113)
تامین کننده آب
تالاب ها منبع آبی مهمی به منظور استفاده بومی، کشاورزی یا صنعتی هستند. عمق کم آب یکی از مختصات انواع زیادی از تالاب ها از جمله دریاچه ها، رودخانه ها، باتلاق ها و مرداب ها به شمار می روند و بنابراین به آسانی قابلیت دسترسی به منظور استفاده مستقیم را دارند.
حمل و نقل از طریق آب
اغلب اجتماعات انسانی ساکن بر روی تالاب ها به نحو محدودی توسعه یافته اند و استفاده از راه های آبی به عنوان راهکاری برای حمل و نقل این اجتماعات است. در دریاچه Titicaca (بزرگترین دریاچه آمریکای جنوبی در مرز پرو و بولیوی) مردم بر روی سطوحی شناور از چوب های حصیری زندگی می کنند و ارتباط بین مردم به طور کامل از طریق قایق است. در امتداد ساحل اقانوس آرام در نیکاراگوئه، کانال هایی در محدوده جنگل های مانگرو تعبیه گردیده اند که صرفا راهی برای ارتباط بین منازل و سکونتگاه ها به شمار می روند. (Barbier,1997,114)
کود گیاهی
بسیاری از تالاب ها در تغییرات حاره ای و رطوبتی از طریق خاک های کودی نقش ایفا می کنند. کود گیاهی می تواند یک منبع سوخت ارزشمند به شمار رود و به منظور کسب درآمد مردمان بومی مورد استخراج قرار گیرد. کود گیاهی ایجاد شده در تالاب ها در کشورهای توسعه یافته به منظور استفاده در باغ و باغچه مورد تقاضا می باشد و به همین دلیل با همکاری شرکتهای چند ملیتی استخراج می شوند. (Barbier,1997,115)

گفتار دوم: کارکردهای تالاب
کنترل سیلاب
کنترل سیلاب از طریق تالاب ها، به نوع تالاب بستگی دارد. حاشیه و لبه رودخانه پر از آب، امکان ذخیره اندکی از آب را می دهد، بنابراین باران یا روان آب های جاری شده مستقیما به رودخانه وارد می شود، که این مسئله مد رودخانه را افزایش می دهد.
در مقابل، جلگه های سیلابی مقدار زیادی از آب سیلاب ها را در خود نگه می دارد. این مساله، افزایش حداکثری سیلاب را کاهش می دهدو در نهایت خطر سیلاب را در پایین دست رودخانه کاهش می دهد.
در رودخانه Charles ،ماساچوست آمریکا، پایندگی (وجود) ۳،۸۰۰ هکتار از تالاب ها در امتداد جریان اصلی، فرورفتگی طبیعی را از آب سیلابی ایجاد می کند. ارزیابی شده است، اگر این تالاب ها به واسطه بهره برداری نامتعارف نابود گردند، خسارت های ناشی از افزایش سیلاب، بالغ بر ۱۷ میلیون دلار در هر سال خواهد بود (موسسه مهندسان ارتش آمریکا). (Barbier,1997,113)
حمایت در مقابل طوفان و نابسامانی های جوی
طوفان های ساحلی، منجر به سیلاب شدید در بسیاری از مناطق جهانی از هلند تا بنگلادش می گردد. تالاب های ساحلی و به ویژه مانگروها، به بی اثر شدن شدت طوفان و کاهش خسارات ناشی از باد و امواج کمک می کند. (Barbier,1997,114)
رودخانه Indus و جنگلهای مانگرو آن در حمایت از سواحل و بندرگاه های مهم پاکستان از جمله بندر Qasim در برابر بادهای مانسون جنوب غربی کمک کننده می باشند. بنابراین اجتناب از لایروبی شدید ضرورت دارد. در نوامبر ۱۹۹۳، زمانی که طوفان سواحل Keti bunder را در هم کوبید، منطقه خالی از مانگروها بود و در نتیجه آن خسارت قابل توجهی بوجود آورد. این در حالیست که سواحلShah Bunder به دلیل حفاظت در نتیجه آن جنگل های مانگرو آسیب جدی ندید. (Meynell,1995,17)

تقویت آب زیر زمینی
تالاب ها به دلیل خاصیت اسفنجی خود که در واقع آب های منحرف در سطح زمین را جذب و به آرامی به سطح زمین برمی گردانند، نقش ویژه ای را در تغذیه و تقویت سفره های آب زیرزمینی ایفا می کنند. البته باید اشاره کرد برخی از تالاب ها به دلیل نوع و کیفیت خاک که از ویژگی نفوذ ناپذیری برخوردارند، از ارائه این کارکرد ناتوانند.
کاهش رسوب گذاری

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تالاب ها رسوب را از روان آب های سطحی خارج می کنند و به این صورت، رسوب گذاری در جریان های آب و نهرها را کاهش می دهند. (رشیدی,۳۷۷,۱۳۸۹)
حفاظت و نگهداری
باتلاق های اسیدی به طور ویژه از بقایای انسانی و باستان شناسی محافظت می نمایند. برای مثال، اثرات ایجاد شده توسط انسانهای ماقبل تاریخ در سطوح Somerset انگلیس و اجساد حفاظت شده در دانمارک یافت شده است. (Barbier,1997,115)
کاهش آلودگی آب ها
تاثیر تالاب ها در بهبود کیفیت محیط زیست آبی قابل انکار نیست. تالاب ها به صورت طبیعی آلودگی رودخانه هایی را که به آنها وارد می شوند را تصفیه می کنند. به عبارتی آب آلوده را دریافت می کنند و به جای آن آب پاکیزه تحویل می دهند. .(رشیدی,۳۷۸,۱۳۸۹)
گفتار سوم: نقش تالاب ها در محیط زیست جهانی
تنوع زیستی

تالاب ها زیستگاه هایی غنی و با ارزشی برای بسیاری از گونه های گیاهی و جانوری قلمداد می شوند.
تالاب ها می توانند میزان گستره وسیعی از گونه های میکروبی ، گیاهان ، حشرات، دوزیستان، خزندگان ، پرندگان، ماهی و پستانداران باشند . همه این گونه ها ارتباط نزدیکی با تالاب ها و به یکدیگر دارند که یک چرخه حیاتی و مجموعه پیچیده ایی از واکنش های متقابل را شکل می دهند. اگر گونه ای حذف شود، کل شبکه اکولوژیکی در خطر است که می تواند در طی زمان منجر به فقدان یک اکوسیستم شود. (کولاسوریا,۴۵۴,۱۳۹۰)
بالغ بر یک سوم گونه های جانوری یا در تالاب ها زندگی می کنند یا به تالاب ها وابسته اند. به عنوان مثال در ایران ۵۱۴ گونه پرنده وجود دارد که ۱۴۰ گونه از پرندگان در تالاب ها زندگی می کنند.. (رشیدی,۳۷۵,۱۳۸۹)
ارزیابی شده است که تالاب های آب شیرین بیش از ۴۰ درصد از تمام گونه های جهانی و ۱۲ درصد از گونه های جانوری را در خود حفظ می کنند. تالاب های محصور در خشکی اهمیت زیادی در حفاظت از گونه های بومی دارند؛ برای مثال دریاچه تانگانیکا در آفریقای مرکزی از ۶۲۳ گونه جانوری بومی حمایت به عمل می آورد.۱
میراث