مجید صنیعی با اشاره به اینکه طرح جدید ایران چک ۵۰ هزار تومانی که در اواخر شهریورماه و در هفته دولت رونمایی شد در دست چاپ قرار داره اعلام کرد: این اسکناس از نظر ابعاد کوچکتر و از دید طرح هم متفاوت از نوع فعلیه.

ایشون درباره زمان ورود ایران چک های ۵۰ هزار تومانی طرح جدید به بازار گفت: ایران چکای طرح فعلی رو موجود داریم؛ پس تا وقتی که در جریان بوده و موجودی ما به حدیه که بشه جانشین کهنهایی که امحا و از رده خارج می شن قرار گیرد، احتیاجی به منتشر کردن طرح جدید نیس.

طرح جدید ایران چک 50 هزار تومانی

طرح جدید ایران چک ۵۰ هزار تومانی

به گفته صنیعی وقتی ایران چک ۵۰ هزار تومانی طرح جدید به چرخه پولی کشور وارد می شه که هیچ اثری از ایران چکای قدیمی در خزانه بانک مرکزی باقی نمونده باشه و بانکها اعلام نیاز کنن، به اونا ایران چک جدید ارائه می شه.

رییس سازمان تولید اسکناس و مسکوک، هم اینکه با اشاره به اندازه ایران چکها در ترکیب پولی کشور گفت: ایران چک ۵۰ هزار تومانی و تا حدی ۱۰۰ هزار تومانی حدود چهار تا پنج درصد تعداد و حدود ۵۰ درصد ریالی رو در ترکیب پولی تشکیل میده.

ایشون اعلام کرد: تقریبا هشت میلیارد قطعه اسکناس در جریان در کشور هست و سرانه اسکناس به حدود ۱۰۰ عدد می رسه در عین حالا که در سال حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون قطعه ایران چک امحا می شه.

صنیعی این رو هم گفت که بیشترین اسکناسی که الان پیش مردم کاربری داره ۱۰ هزار تومانی و ۵۰۰۰ تومانیه که به خاطر همین خیلی زود کهنه و امحا می شن، اما بیشترین نیاز روی ایران چک ۵۰ و ۱۰۰ هزار تومانیه.

زندگینامه میلیونرهای خودساخته

فواید گوش دادن به موسیقی واسه بدن

ایسنا