لب قشنگتر

محققان موفق به ارائه طرحی منحصر فرد که پرینت از لب هر شخصه شده ان که می تونه وسیله مهمی واسه کشف جنایات در اختیار بازرسان پلیس بذاره.

به گزارش آلامتو به نقل از ایسنا، ویرجینا کاستا و اینس کالداس، از دانشگاه پورتو در مقاله یی عنوان کردن که محققان الگوهای لب مردم جهان رو به گروه های استاندارد دسته بندی کردن.

اونا هم اینکه در این مقاله چگونگی تغییر طرح لب پس از مرگ رو مطرح کردن.

تعداد کمی از اجساد دارای نمونه چاپ شده لب قبل و بعد از مرگ هستن که این انجام تحقیقات تطبیقی رو با رقابت مواجه کرده.

جرزی کاسپراک از مدرسه پلیس نظامی لهستان در سال ۱۹۹۰ این سوال رو مطرح کرد که هر کدوم از ساکنان کره زمین و اجدادشان دارای طرح لب منحصر به فرد هستن؟

ایشون در مقاله خود می نویسد که تحقیقات محققان ژاپنی روی هزار و ۳۶۴ لب نشون می دهد که آرایه خطوط روی بخش قرمز رنگ لب منحصر به هر فرده.

در سال ۲۰۰۹ هم گروهی از محققان هندی وجود یا نبود وجود تفاوت بین الگوی چاپی لب زنان و مردان رو با به کار گیری نوار سلوفان, عدسی بزرگنمایی و تعدادی از وسایل آرایشی مورد بررسی قرار دادن و تونستن جنسیت ۱۷ زن رو از ۲۰ زن حاضر و هم اینکه ۱۷ مرد رو از ۲۰ مرد تشخیص بدن و پس تحقیقات اون ها نشون دهنده وجود این تفاوت بود.

طبق تحقیقات محققان اسپانیایی در سال ۲۰۰۲ هم، پیشرفت های قابل توجه در صنایع آرایشی در تولید مواد آرایشی موندگار مختص لب و اخلال در نسخه چاپی روشن این عضو از بدن، نیروهای پلیس رو بر اون داشت که پیشرفت هایی رو در مورد تشخیص هویت از راه نسخه چاپی لب افراد صورت بدن.

الان طرح لب به یه موضوع تحقیقاتی در بخش یی به طور کاملً جدید با عنوان لب نگاری (cheiloscopy) تبدیل شده.

ایسنا تشخیص هویت