او کوفی و از اصحاب امام صادق† است.[۳۸۶]
کشی به سند خود از امام صادق† چنین نقل کرده است:
«یا معشر الشیعه علموا أولادکم شعر العبدی فإنه علی دین الله».[۳۸۷] که مراد از «عبدی» سفیان بن مصعب عبدی است.
علامۀ حلی سند کشی را در این روایت تضعیف کرده است.[۳۸۸]
البته کشی از ابوعمر و دربارۀ اشعار عبدی نقل کرده است: «فی أشعاره ما یدل علی أنه کان من الطیاره».[۳۸۹] که مراد رجالیها از «من الطیاره» این است که او اهل غلو و ارتفاع بوده است.[۳۹۰]
برقی او را اهل همدان دانسته است.[۳۹۱]
۱۹ـ عبدالله بن ابی یَعفور عبدی کوفی
از بزرگان روات است که منزلتی نزد امام صادق† داشته است.
اساتید:
امام صادق†، أبو صامت، عبدالکریم بن ابی یعفور.
شاگردان:
حسن بن علی بن مِهران، حسن بن محبوب، حسین بن مختار قلانسی، علاء بن رزین، حریز بن عبدالله سجستانی، حماد بن عیسی، عبدالله بن بکیر، عبدالله بن مکان، منصور بن حازم بجلی، موسی بن أکیل نُمَیری و… .
آثار:
له کتاب یرویه عنه عده من اصحابنا منهم ثابت بن شریح.[۳۹۲]
۲۰ـ أبو عثمان العبدی[۳۹۳]
۲۱ـ داود بن علی عبدی[۳۹۴]
۲۲ـ عامر بن مسلم بن حسان عبدی بصری
از شهدای کربلا است و نامش در زیارت ناحیۀ مقدسه آمده است.[۳۹۵]
۲۳ـ یزید بن ثُبیط
شیخ او را در اصحاب حضرت سیدالشهدا‰ آورده است.[۳۹۶]
او به همراه دو فرزندش عبدالله و عبیدالله در رکاب سیدالشهداء† به شهادت رسیدند.[۳۹۷] نامشان در زیارت ناحیۀ مقدسه آمده است.[۳۹۸]
۲۴ـ عبدالله بن احمد بن حرب بن مُهزم بن خالد بن الفِزر عبدی، ابو هفان
بنو مهزم طایفۀ بزرگی از عبدالقیس و از شیعیان بصره بودهاند. ابو هفان از مشاهیر و شعرای اصحاب بوده است.
آثار:
کتاب شعر ابی طالب بن عبدالمطلب و اخباره، کتاب طبقات الشعراء، کتاب اشعار عبدالقیس و اخبارها.[۳۹۹]
۲۵ـ عبد العزیز عبدی
کوفی و از اصحاب امام صادق† است. او را ضعیف دانستهاند.
اساتید:
امام صادق†، عبدالله بن ابی یعفور، عبید بن زراره بن اعین، حمزه بن حمران بن أعین.[۴۰۰]
آثار:
له کتاب.
شاگردان:
حسن بن محبوب، عبدالرحمن بن أبی نجران.
۲۶ـ عبد الصمد بن بشیر عُرامی عبدی
از موالیان عبدالقیس و کوفی است. او را با عبارت «ثقه ثقه» توصیف کردهاند.
اساتید:
امام صادق†، اسحاق بن عمار صیرفی، معاویه بن عمار دُهنی، عثمان بن زیاد…
آثار:
له کتاب.
شاگردان:
عُبَیس بن هاشم ناشری، محمد بن خالد برقی، یونس بن عبدالرحمن و…[۴۰۱]
۲۷ـ عبد الرحمن بن منذر عبدی
کوفی و از اصحاب امام صادق† است.[۴۰۲]
۲۸ـ عبدالملک عبدی، ابوسنان
بصری و از اصحاب امام صادق† است.[۴۰۳]
۲۹ـ عبدالعزیز بن عبدالله عبدی، الخزاز
از موالیان عبدالقیس، کوفی و از اصحاب امام صادق† است.[۴۰۴]
۳۰ـ مسعده بن صدقه عبدی، ابومحمد / ابوبشر
از اصحاب امام صادق† و گفته شده او عامی و بتری است که باعث تضعیف او از ناحیۀ برخی رجالیها شده است.
آثار:
کتاب خطب امیرالمؤمنین†
اساتید:
امام صادق†، عمار بن موسی ساباطی، محمد بن عبدالرحمن بن أبی لیلی انصاری.
شاگردان:
عبدالله بن جعفر حمیری، هارون بن مسلم بن سعدان، فرج بن قُره.[۴۰۵]
مسعده بن صدقه و روایت صحیفۀ سجادیه
همۀ روایتهای موجودِ صحیفۀ سجادیه از سجهاءُالشریف و از طریق وی از متوکل بن هارون از یحیی بن زید و امام صادق† است. اما چند روایت غیر مشهور نیز وجود دارد که یکی از آنها از مسعده بن صدقه از امام صادق† است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *