دارا بودن زنان از منزلت در شبکه ارتباطات اجتماعی در بهبودمشارکت اقتصادی موثر است .-۷
کاملا موافق موافق متوسط مخالف کاملا مخالف
موقعیت اجتماعی که زنان شاغل دارند منجربه ایجاد مشارکت درزمینه های اقتصادی می گردد.-۸
کاملا موافق موافق متوسط مخالف کاملا مخالف
۹- داشتن منزلت اجتماعی از نظر حقوق ومزایا در بهبودمشارکت اقتصادی اثر دارد .
کاملا موافق موافق متوسط مخالف کاملا مخالف

 

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

۱۰-ارتقای جایگاه تعلیم وتربیت بر روی روند مشارکت اقتصادی تاثیربسزایی دارد.

 

عکس مرتبط با اقتصاد

 

کاملا موافق موافق متوسط مخالف کاملا مخالف
۱۱- زنان شاغل دارای استقلال هویتی و اعتماد به نفس در مسائل مالی تمایل به مشارکت اقتصادی دارند
کاملا موافق موافق متوسط مخالف کاملا مخالف
دارا بودن حق مالکیت اموال برای زنان شاغل در مشارکت اقتصادی موثر است .-۱۲
کاملا موافق موافق متوسط مخالف کاملا مخالف
۱۳-برخورداری از حق تصمیم گیری در مسائل مالی در زنان شاغل برای جلب مشارکت اقتصادی بسیار اهمیت دارد.
کاملا موافق موافق متوسط مخالف کاملا مخالف
دسترسی به منابع مادی خانواده برای زنان شاغل موجب مشارکت در تصمیم گیری می شود .-۱۴
کاملا موافق موافق متوسط مخالف کاملا مخالف
دارا بودن درآمد بیشتر زنان شاغل در مشارکت اقتصادی موثر است.-۱۵
کاملا موافق موافق متوسط مخالف کاملا مخالف
۱۶-پایین بودن درآمد شوهر موجب مشارکت اقتصادی می گردد .
کاملا موافق موافق متوسط مخالف کاملا مخالف

اقتدار زن در خانواده موجب مشارکت اقتصادی می گردد .-۱۷
کاملا موافق موافق متوسط مخالف کاملا مخالف
مشارکت مرد در کار منزل موجب جلب مشارکت اقتصادی زنان شاغل می گردد. -۱۸
کاملا موافق موافق متوسط مخالف کاملا مخالف
اختلافات مالی زن و شوهر موجب مشارکت اقتصادی می گردد .. -۱۹
کاملا موافق موافق متوسط مخالف کاملا مخالف
۲۰-برخورداری از قدرت تصمیم گیری زن شاغل در خانه منجربه ایجاد مشارکت درزمینه های اقتصادی می گردد.
کاملا موافق موافق متوسط مخالف کاملا مخالف
متاهل بودن زنان شاغل مشارکت اقتصادی را بیشتر می کند.-۲۱
کاملا موافق موافق متوسط مخالف کاملا مخالف

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

۲۲-مجرد بودن زنان شاغل مشارکت اقتصادی را بیشتر می کند.

 

کاملا موافق موافق متوسط مخالف کاملا مخالف
دارا بودن فرزند در زنان شاغل موجب کاهش مشارکت اقتصادی می شود .-۲۳
کاملا موافق موافق متوسط مخالف کاملا مخالف
زنان متاهل شاغل بدون فرزند ، تمایلی به مشارکت اقتصادی ندارند .-۲۴
کاملا موافق موافق متوسط مخالف کاملا مخالف
ازدواج زنان شاغل در سنین بالا منجر به مشارکت اقتصادی می گردد .-۲۵
کاملا موافق موافق متوسط مخالف کاملا مخالف
زنان شاغل در سنین جوانی مشارکت اقتصادی بیشتری دارند .-۲۶
کاملا موافق موافق متوسط مخالف کاملا مخالف
زنان شاغل در سنین میانسالی مشارکت اقتصادی بیشتری دارند .-۲۷
کاملا موافق موافق متوسط مخالف کاملا مخالف
دارا بودن تجربه شخصی در سن میانسالی زنان شاغل در مشارکت اقتصادی تاثیر بسزایی دارد .-۲۸
کاملا موافق موافق متوسط مخالف کاملا مخالف
برخورداری ازتجربه کاری در سن میانسالی زنان شاغل در مشارکت اقتصادی تاثیر بسزایی دارد .-۲۹
کاملا موافق موافق متوسط مخالف کاملا مخالف
تفاوت سنی زیاد بین زن ومرد در خانواده منجر به ایجاد مشارکت اقتصادی می شود .-۳۰
کاملا موافق موافق متوسط مخالف کاملا مخالف
Abstract:social factors affecting womens economic participation case study the teachars of district 9
1.Purpose:
Social factors have a major impact on women`s economic participation with enhancing women`s economic participation in the new age. This research has been studied the effectual parameters on social factors. Then the relationship of each other (parameters) is evaluated with the economic participation.
2. Method:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *