• . معصومه ارباب، همان ص ۲۱۳٫ ↑

 

 • . اولریخ گرگه، همان، ص ۲۱۵٫ ↑

 

 • . معصومه ارباب، همان، ص ۲۱۴ و فن میکوش، همان، ص ۱۳۵٫ ↑

 

 • . گوستاو نیلستروم، همان، ص ۱۹٫ ↑

 

 • . روزنامه رعد، س ۶، ش ۱۷، ص۳٫ ↑

 

 • . اسکار فن نیدرمایر،۱۳۶۳، زیر آفتاب سوزان،ترجمه کیکاووس جهانداری، چ اول،تهران، نشر تاریخ ایران، ص ۲۸۹ و معصوم ارباب، همان، ص ۱۶۸٫ ↑

 

 • . روزنامه ارشاد، س ) ، ش ۸۷، ص ۲٫ ↑

 

 • . روزنامه رعد، سال ششم، شماره ۱۷۰، ص ۳٫ ↑

 

 • .احمد اخگر ، ۱۳۶۶،سرگذشت اخگر (زندگی من در طول ۷۰ سال تاریخ معاصر ایران)،چاپ اول،تهران، انتشارات خوشه، ص ۲۰۵). ↑

 

 • . ناصرایرجی، همان، ص ۴۴٫ ↑

 

 • . داگوبرت فن میکوش، همان، ص ۱۳۴٫ ↑

 

 • . میرزایی دره شوری ،همان، ص ۱۹۶٫ ↑

 

 • . محمد حسین رکن زاده آدمیت،۱۳۵۷،فارس و جنگ بین الملل اول، چاپ ۴،تهران،انتشارات اقبال، ص ۱۶۸٫ ↑

 

 • . جیمز مابرلی،همان، ص ۱۵۴٫ ↑

 

 • .ناصر ایرجی ، همان، ص ۵۰٫ ↑

 

 • . اسکار فن نیدرمایر، همان، ص ۲۹۴٫ ↑

 

 • .محمدحسین رکن زاده آدمیت ،همان ص ۱۸۹٫ ↑

 

 • . جیمز مابرلی، همان، ص ۱۶۹ ↑

 

 • . داگو برت فن میگوش، همان، ص ۲۲۴٫ ↑

 

 • . احرار احمد،۱۳۵۲، طوفان در ایران، جلداول،چاپ اول،تهران، انتشارات محمد علی علمی ،ص ۵۸۲٫ ↑

 

 • . همانجا. ↑

 

 • . اخگر احمد، همان، ص ۲۰۷٫ ↑

 

 • .ناصر ایرجی ، همان، ص ۵۲ و ۵۱٫ ↑

 

 • . اسناد تاریخی منتشر نشده ایل قشقایی، حواشی و توضیحات از:‌محمد ابراهیم باستانی پاریزنی، ماه نامه نور، ش ۴ و۵ ، ۱۰ آذر ۱۳۵۸، ص ۴۲-۱۴۱٫ ↑

 

 • . جیمز مابرلی، همان، ص ۲۰۹٫ ↑

 

 • . میرزایی دره شوری، همان، ص ۲۰۲٫ ↑

 

 • . فلوریداسفیری،۱۳۶۴، پلیس جنوب ایران، ترجمه منصوره اتحادیه، منصوره رفیعی،چاپ اول،تهران، نشر تاریخ ایران، ص ۱۱۵-۱۱۴ و احمد علی سپهر،(مورخ الدوله)،۱۳۶۲،ایران در جنگ بزرگ،چاپ ۲،تهران،نشر ادیب، ص ۳۴۷٫ ↑

 

 • . میرزاییدره شوری،همان، ص ۲۰۳-۲۰۲٫ ↑

 

 • . برای اطلاعات بیشتر ن.ک. مابرلی، پیشین، ص ۱۰-۲۰۹ و ایرجی ناصر، ص ۵۲-۵۰ و آدمیت پیشین، ص ۲۴۲-۲۲۴٫ ↑
جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

 

 • . سفیری فلوریدا، پیشین، ص ۱۱۵-۱۱۴٫ ↑

 

 • .مظفر قهرمانی ابیودری ، ۱۳۷۳،تاریخ وقایع عشایری فارس، چاپ اول، تهران ،علمی،ص ۲۲۹٫ ↑

 

 • . میرزایی دره شوری، همان، ص ۲۰۶٫ ↑

 

 • .منصوره اتحادیه ،۱۳۸۳، زمانه و کارنامه سیاسی اجتماعی فرمانفرما، چاپ اول، تهران، انتشارات کتاب سیامک، ص ۳۴۸٫ ↑

 

 • مهرماه فرمانفرمائیان،۱۳۷۷،زندگینامه عبدالحسین میرزافرمانفرما،ففجلد۲،چاپ اول،تهران،توس،ص۱۹۱و .منصوره اتحادیه، همان، ص ۳۵۸ و فلوریداسفیری ، همان، ص ۱۱۸ ↑

 

 • .ناصر ایرجی ،همان، ص ۵۵ و ۵۶٫ ↑

 

 • . جنگ جهانی اول در جنوب ایران (گزارشهای سالانه کنسولگری بریتانیا در بوشهر ۱۹۲۱-۱۹۱۴) ترجمه کاوه بیات، چاپ اول، بوشهر، ۱۳۷۳، ص ۶۷٫ ↑

 

 • . جمیز مابرلی، همان، ص ۶۶-۲۶۵٫ ↑

 

 • .داوود میر محمدی،۱۳۶۷، بررسی و تحلیل اوضاع سیاسی، اجتماعی ایل قشقایی،تهران، انتشارات وزارت کشور، ص ۱۲ و ۱۱٫ ↑

 

 • . میرزایی دره شوری، همان، ص ۲۱۴٫ ↑

 

 • .ناصر ایرجی، همان، ص ۶۱٫ ↑

 

 • . داود میر محمدی، همان، ص ۱۲٫ ↑

 

 • . فلوریداسفیری، همان ،ص ۱۳۱-۱۲۴٫ ↑

 

 • .فلوریدا سفیری همان، ص ۱۲۸ و جیمز مابرلی، همان، ص ۷۳-۲۷۲٫ ↑

 

 • .ناصر ایرجی، همان، ص ۶۴-۶۳٫ ↑

 

 • . جیمز مابرلی، همان، ص ۲۷۳٫ ↑

 

 • . جنگ جهانی اول در جنوب ایران، همان، ص ۶۶٫ ↑

 

 • . منیره راضی:نقش پلیس جنوب در برخورد با نهضت‌های مردمی ایران، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران، ۱۳۷۸، ص ۱۰۸ و منیره راضی، پلیس جنوب،همان، ص ۱۸۷٫ ↑

 

 • .سرپرس سایکس ،۱۳۷۰ ،تاریخ ایران، ترجمه سید محمد تقی فخر داعی گیلانی، جلد ۲،چاپ ۴، تهران ،نشر دنیای کتاب، ص ۷۲۷-۶۶۵٫ ↑

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *