۲-۳-۲-۹- اهداف برنامهRE

به خاطر ایجاد تغییرات مورد انتظار در افراد و زن و شوهر آموزش ۹ مهارت در اهداف برنامه RE گذاشته شده (جورنی، ۱۹۷۵، پرستون[۱] و جورنی، ۱۹۸۲؛ به نقل از برگر و هانا، ۱۹۹۹).

۱-مهارت بیانی (خود ابرازی): این مهارت مراجع رو مجهز می سازه به فهم بهترخواست ها و نیازای هیجانی- روانی و بین فردی، بیان خواست ها و نیاز ها به افراد نزدیک بدون ایجاد اضطراب و اختلاف و دفاعی برخورد کردن، رویارویی با اختلافات و مشکلات با اضطراب کمتر به طور جراتمندانه و مثبت. برخورد کردن.

اضطراب

۲- مهارت همدلی: این مهارت مراجع رو مجهز می سازه به فهم بهتر نیاز ها و خواست های روانی-هیجانی و بین فردی با بقیه، برانگیختن رفتارای خودجوش و رو راست و دوستانه تر در بقیه.

۳- مهارت گفتگو و گفتگو: این مهرت مراجعه کنندگان رو قادر می سازه تا موقع کاربرد مشکلات و اختلافات یه جو عاطفی مثبت رو حفظ کنن. این باعث جلوگیری از حاشیه رفتن از موضوعات اصلی و معطوف ساختن بحث به موضوعات اساسی می شه.

مشکلات

۴-حل مسئله یا اختلاف: این مهارت این توان رو به فرد می دهد تا به همسر خود در پیدا کردن راه حل های خلاقانه واسه مشکل خود کمک کنه. مراجعه کنندگان یاد می گیرند راه حل هایی رو انتخاب کنن که به بهترین راه ممکن نیازای زن و شوهر رو برآورده سازه.

راه حل

۵-خود تغییر دهی: این مهارت این توان رو به افراد می دهد تا به راه موفقیت آمیزی توافقات خود رو از همسرشون به مرحله اجرا در بیارن. این مهارت به اونا کمک می کنه تا یاد بگیرن چیجوری هر چی سریع تر و همسان تر به تغییر نگاه ها، احساسات و رفتارای خود برابر توافقات به عمل اومده بپردازند.

۶-کمک به تغییر دیگری: این مهارت هر کدوم از زن و شوهر رو از این توان بهره مند می سازه که به دیگری در تغییر دهی نگاه ها، احساسات و رفتارها طوری موفقیت آمیز و همسان طبق توافقات به عمل اومده کمک کنن.

۷-گسترش دادن و انتقال: این مهارت به مراجعه کنندگان در به کار گیری مهارت های ارتقا روابط در زندگی روزمره کمک می کنه.

۸-مهارت آموزش نظارت: این مهارت مراجع رو توانا می سازه تا به آموزش استفاده همسان تر از مهارت های RE در زندگی روزمره با بقیه بپردازه. یعنی اون که این مهارت به مراجع آموزش می دهد که به بقیه آموزش دهد به طرقی رفتار کنه که موجب ارتقا خود انگاره فردی مراجع و سلامت روانی و بهبود رابطه شه.

۹-نگهداری: این مهارت مراجع رو قادر می سازه تا بازم و به مدت های طولانی واسه پیشگیری، حل مسئله و غنی سازی از مهارت ها آموخته شده استفاده کنن.

۲-۳-۳- برنامه آماده سازی – غنی سازی اولسون

۲-۳-۳-۱- گذشته برنامه آماده سازی اولسون

برنامه آماده سازی از پایه پس ازدرک مشکلات کار با زن و شوهر در مرحله قبل از ازدواج قرار گرفته، شکل گرفت. در اواخر دهه ۱۹۷۰ دیوید اولسون در سه برنامه قبل از ازدواج که در اون واسه گروه های ۵۰ نفری زن و شوهر برنامه های سخنرانی ترتیب داده می شد، شرکت کرد. یه آزمایش انجام شده نشون دهنده ناموثر بودن این برنامه ها و رویگردانی و نا امید شدن زن و شوهر از این برنامه ها بود. سوال این بود که چه کمکی به زن و شوهر باید کرد تا آمادگی بیشتر و بهتری واسه ازدواج پیدا کنن؟ ایده اولیه این بود که یه پرسشنامه زن و شوهر ساخته شه که از راه اون زن و شوهر بتونن با همدیگه در مورد رابطه خود صحبت کنن. با طرح