پروژه و پایان نامه سری نوزدهم

ارزیابی عملکرد آموزش حین کار(ojt) بر میزان کیفیت خودروی سواری در سالن رنگ شرکت …

 • با توجه به رابطه معنی داری و مثبت بین آموزش حین کار کارکنان با میزان کیفیت خودروهای تولیدی پیشنهاد می گردد:
 • در گزینش کارکنان ویژگی های شخصی آنان مدنظر قرار گیرد.
 • سعی گردد خصوصیات شغلی و تخصصی با ویژگی های شغلی آنان تناسب داشته باشد.
 • از آنجا که پشرفت علم و فناوری دنیای صنعت را مرتب تحت تأثیر قرار می دهد و در نتیجه مهارت ها وداده ها فنی و تخصصی کارگران کهنه و منسوخ می گردد، لذا باید کارفرمایان را به اهمیت و ضرورت دوره های آموزش حین کار بیشتر واقف کرد.
 • مدیریت نهادهای برنامه آموزش خین کار کارگران باید به افراد مطلع، کارشناس و صاحبنظر سپرده شود، تا برنامه ریزی دوره های آموزش حین کار با کیفیت بهتری انجام گیرد.
 • برنامه های آموزش حین کار براساس نیازسنجی دقیق و نشأت گرفته از نیازهای واقعی شغلی انجام پذیرد.
 • به کارگران پیشنهاد می شود با حضور فعال تر د رکلاسها و اظهارنظر کردن در کلاسهای آموزشی موجب پویایی هر چه بیشتر دوره ها را فراهم آورند.
 • ۵-۷ پیشنهادها برای پژوهش های آتی

  • انجام پژوهشی جهت بررسی عملکرد افراد با سایر مدلهای عملکرد.
  • انجام پژوهشی جهت تعیین میزان توانایی های ایجاد شده در اثر آموزش ها برای دستیابی به اهداف سازمان.
  • تعیین میزان ارزش افزوده به عنوان کیفیت و آن میزان ارزشی که به نظام آموزشی سازمانها افزوده می شود.
  • از آنجایی که این پژوهش در بین کارشناسان، سر پرستان و مدیران سالن رنگ صورت گرفته است، لذا پیشنهاد می شود تا پژوهش های دیگری در قسمتهای دیگر شرکت پارس خودرو و همچنین خودرو سازهای دیگر انجام پذیرد تا به غنای این موضوع افزوده شود.
  • چون یافته های این پژوهش قابلیت تعمیم به جامعه آماری دیگری را ندارد لذا پیشنهاد می شود در سایر شرکت های خودرو ساز نیز چنین پژوهش هایی انجام گیرد.
  • پژوهش را وسعت بیشتری بخشیده و با نمونه گیری بزرگتر و بیشتر بر تکرار این پژوهش مبادرت ورزند تا از قابلیت تعمیم پذیری بیشتری برخوردار باشد.
  • برای مطلع شدن از کم و کیف متغیرهای مستقل، توصیه می شود در مورد عوامل ایجاد کننده آنها پژوهش بیشتری صورت گیرد تا به طور مشخص تر بتوان در مورد این متغیرها قضاوت کرده و آنها را به کار بست.

  پیوست: پرسشنامه
  به نام خدا
  پاسخگوی ارجمند
  با سلام و احترام
  به استحضار میرساند، پرسشنامه حاضر به منظور اجرای یک طرح پژوهشی به عنوان” ارزیابی عملکرد آموزش حین کار(ojt) بر میزان کیفیت خودروی سواری در سالن رنگ شرکت پارس خودرو براساس مدل اچیو طراحی و ارائه گردیده است. از آنجایی که دستیابی به نتایج صحیح و علمی بستگی به اظهار نظرهای حضرتعالی دارد. خواهشمند است با ارائه پاسخهای دقیق خود به پرسشهای مطرح شده پژوهشگر را در گرد آوری داده ها مور نیاز یاری فرمایید. لازم به ذکر است پرسشنامه بدون نام و داده ها آن فقط جهت انجام پژوهش به کار گرفته شده و کاملا محرمانه تلقی خواهد شد و پیشاپیش از همکاری و دقت نظر شما و سپاسگذارم.
  الف: مشخصات فردی
  سنکمتر از ۲۵ سال□ ۲۵ الی ۳۵ سال □ ۳۵ الی ۴۴ سال □ ۴۵ الی ۵۴□ بیشتر از ۵۵ سال □
  جنسیتمرد □ زن□
  تحصیلات: زیر دیپلم □ دیپلم□ فوق دیپلم□ لیسانس□ فوق لیسانس□ دکترا□
  سابقه خدمت: ۱ الی ۵ سال □ ۶ الی ۱۰ سال□ ۱۱ الی ۱۵ سال□ ۱۶ الی ۲۰ □ □ ۲۱ الی ۲۵ □ □ ۲۶ الی ۳۰ □
  نوع استخدام: رسمی□ قرار دادی□ پیمانی□
  با تشکر و سپاس
  قنبری

  ردیف عوامل کم متوسط بی تأثیر زیاد
  برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

  You may also like...