دسته‌بندی نشده

آنالیز سوالات احتمال کنکور ریاضی و تجربی

 

 

 

 

احتمال بخشی از تئوری اندازه گیری است که بخشی از تحلیل است و به طور کلاسیک به صورت نسبت نتایج محتمل تقسیم بر فضای نمونه (مجموعه ای از تمام نتایج متمایز ممکن) تعریف می شود. بنا بر مشاهدات متعدد صورت گرفته، سوالات احتمال کنکور در این مقاله آنالیز می شوند. چهار دیدگاه در مورد احتمال به طور معمول استفاده می شود: کلاسیک ، تجربی ، موضوع و بدیهی. کلاسیک (که گاهی اوقات “A priori” یا “تئوری” نامیده می شود) تجربی (که گاهی اوقات “خلفی” یا “تناوب” خوانده می شود) ذهنی بدیهی. نظریه احتمال چهارچوب ریاضی است که به ما امکان می دهد وقایع شانس را به روشی منطقی و منطقی تحلیل کنیم. احتمال یک رویداد تعدادی است که نشانگر احتمال وقوع آن رویداد است. اما با افزایش تعداد تلنگرها ، تناوب بلند مدت شیر ها به ۵۰٪ نزدیکتر و نزدیک تر می شوند. نمونه هایی از احتمال فردا ۲۰ درصد احتمال باران وجود دارد. هنگام زدن یک سکه احتمال ۵۰٪ احتمال شیر آن وجود دارد.

در سوالات احتمال کنکور یک چرخش که چهار رنگ دارد فضای مساوی را اشغال می کند ، احتمال یک در چهار وجود دارد که روی هر رنگی روی زمین قرار می گیرد. احتمال سطح احتمال وقوع یا واقعیت بودن چیزی است. امکان فرصتی است که ممکن است اتفاق بیفتد یا واقعیت داشته باشد. اتحادیه سه رویداد (فرمول ورود / خروج): P (A ∪ B ∪ C) = P (A) + P (B) + P (C) – P (A ∩ B) – P (A ∩ C) – P (B ∩ C) + P (A ∩ B ∩ C). نمودارهای Venn به شما کمک می کنند که چه چیزی در جریان است و احتمالات مناسب را تصویر کنید. احتمال وقوع هر دو رویداد مستقل ۱/۶ است. این به ما  ۱/۳۶ می دهد. شما همچنین می توانید این را به عنوان ۲۷/۰ یا ۷/۲٪ بیان کنید . دو نوع “احتمال” عبارتند از: ۱) تفسیر با نسبت ، تفسیر کلاسیک؛ تفسیر با موفقیت ، تفسیر مکرر. مورد سوم را تفسیر ذهنی می نامند .

طبق سوالات احتمال کنکور، یکی از خصوصیات اساسی احتمال این است که مجموعه خالی باید دارای صفر احتمال باشد (برای اثبات رسمی به مقاله سخنرانی در مورد احتمال مراجعه کنید). بنابراین ، با تعریف ، رویدادهای غیرممکن دارای احتمال صفر هستند. فرمول احتمال A و B (رویدادهای مستقل): p (A,B) = p(A)*p(B). اگر احتمال وقوع یک رویداد روی رویداد دیگر تأثیر نمی گذارد ، شما یک رویداد مستقل دارید. تنها کاری که انجام می دهید ضرب کردن احتمال یک با احتمال دیگری است. قوانین اساسی احتمال عبارتند از قانون احتمال اول (برای هر رویدادی A، ۰ ≤ P (A))) قانون احتمال دوم (مجموع احتمالات تمام نتایج احتمالی ۱ است) قانون احتمال سوم (قانون مکمل) احتمالات مربوط به وقایع متعدد. قانون احتمال چهارم (قانون اضافی برای وقایع ناپیوستگی) یافتن p(A,B) با استفاده از منطق. در این صورت می توان سوالات احتمال کنکور را به راحتی پاسخ داد.

You may also like...