Blog

1367.اینگرسول، رابرت جی، “هنر و اخلاق”، اخلاق، ترجمه‌ی مهدی حبیب‌اللهی، شماره‌ی 15، بهار 1388، صص147ـ162.آزبورن، پیتر، “مارکوزه، هربرت”، ویرایش مایکل پین، ترجمه‌ی پیام... ادامه

READ MORE

زیباشناختی است، زیرا مخاطب پاسخ درخوری به این جنبه‌ها می‌دهد. با آن‌که در طرح کرول، جمع زدن جنبه‌های اخلاقاً معیوب و جنبه‌های اخلاقاً خوب مطرح نمی‌شود و حتی مطرح نمی‌شود که اگر... ادامه

READ MORE

(سیاهچاله اکستریم) را بیابیم. برای اینگونه از سیاهچالهها در حضور میدانهای غیرخطی الکترومغناطیسی باید به طور همزمان دستگاه معادلات زیر را حل کرد(5-2-17) با انجام... ادامه

READ MORE

اکترودینامیکی نده آماده هستم. و ه چیز سرراست است. آماری کوانتومی را به طور مفهومی فهمی) و یک شاخهی حقیقی است، بر خلاف گرانش گاؤس-بونه که دارای دو شاخهی حقیقی است. همچنین جوابهای گرانش... ادامه

READ MORE

غیرخطی53 است. این لاگرانژیها تابعی از لاگرانژی ماکسول،، هستند که در حد به خودِ لاگرانژی ماکسول میل میکنند. با بسط دادن لاگرانژیها حول های بزرگ خواهیم داشت(3-2-3) که مشاهده میشود... ادامه

READ MORE

موجب قرب الهی می‌شوند یا زمینه‌ی تقرب به خدا را فراهم می‌آورند. در این دیدگاه، کشف تلایم یا عدم تلایم یک چیز با کمال، در برخی امور از طریق عقل و در مواردی هم به ویژه در مصادیق و... ادامه

READ MORE

با نسبیت عام سازگار نیست. به طور خلاصه می‌توان نظریه نسبیت عام را، مطابق با رهیافت اینشتین، از پنج اصلِ زیر به دست آورد:1) فرم ضعیف اصل ماخ2) اصل هم‌ارزی3) اصل هموردایی عام4) اصل تطابق5)... ادامه

READ MORE

(شخصیت داستانی) برای منتقد یک دوست به شمار می‌رود. یک دوست ممکن است دارای ویژگی‌های باشد که برخی از آن‌ها ویژگی های اخلاقی است. همان‌طور که ارزیابی یک دوست، شامل ارزیابی اخلاقی او... ادامه

READ MORE

کلمات کلیدی : گرانش اینشتین، گرانش لاولاک، خمش مراتب بالا، سیاهچالههای توپولوژیکی، ترمودینامیک سیاهچالهها، الکترودینامیک غیرخطی. فهرست عنوان ... ادامه

READ MORE

تعریف‌گرایان کسانی که احکام اخلاقی را بیان‌های تغییر شکل یافته در باره‌ی واقعیت‌های مابعدالطبیعی یا کلامی می‌دانند اخلاق‌گرایان مابعدالطبیعی نامیده می‌شوند. ایشان بر این... ادامه

READ MORE